Cafodd Leah Lewis leoliad 10 wythnos anhygoel gyda GoCompare

Mae cyflogadwyedd yn greiddiol i gyrsiau Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol De Cymru, gyda myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau 10 wythnos yn ystod eu hail flwyddyn o astudio.

Cafodd myfyriwr BSc (Anrh) Rheoli Marchnata, Leah Lewis, y cyfle i weithio yn GoCompare trwy academi GoFurther a oedd yn fuddiol a chraff iawn yn ei barn hi. Fe wnaethon ni ddal i fyny â hi ar ôl cwblhau ei interniaeth i weld sut roedd hi'n mwynhau'r profiad.

Dywedodd Leah: “Rwyf wedi bod â diddordeb mewn busnes erioed oherwydd y llwybrau lluosog sy’n gysylltiedig ag ef, ond trwy gydol y coleg a fy mlwyddyn gyntaf yn y brifysgol, roedd marchnata yn sefyll allan i mi fel pwnc oherwydd y creadigrwydd a’r damcaniaethau diddorol o’i gwmpas.

Fel rhan o’n cwrs prifysgol ail flwyddyn, bu’n rhaid i ni wneud cais am brofiad gwaith perthnasol gyda dewis cystadleuol o 80 o fusnesau. Ar ôl darllen y disgrifiad o interniaeth weithredol marchnata ar gyfer GoCompare, cefais fy ngwerthu ar unwaith a gosodais fy nghalon ar leoliad yn Academi GoFurther. Llwyddais i sicrhau swydd i mi fy hun yma!”

Trwy gydol y 10 wythnos, cafodd Leah y cyfle i weithio ar brosiectau amrywiol a roddodd gipolwg iddi ar wahanol agweddau o fusnes a marchnata gan gynnwys marchnata perthnasoedd defnyddwyr, dylunio a marchnata cynnwys, cyfathrebu, y cyfryngau a mewnwelediad a chysylltiadau cyhoeddus.

“Am ddwy o’r deg wythnos, bûm yn ymwneud â marchnata dylunio a chynnwys gyda fy nghydweithwyr Becca, Sophie ac Amy. Meddyliais am a chreu cynnyrch yswiriant newydd – ‘Travel Insurance for Trips to the Moon’. Fe wnes i fwynhau datblygu'r cynnyrch hwn yn fawr trwy greu briff SEO a thudalen canllaw, datblygu fy briff creadigol fy hun a'i roi ar waith wrth ddylunio dwy e-bost ar gyfer y cynnyrch yswiriant, a chreu ymgyrchoedd ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, hysbysfyrddau a radio. Roedd yn anhygoel gweld fy syniadau a gweledigaethau yn dod yn fyw!

Ni feddyliais erioed y byddai gennyf gymaint o brofiad mewn 10 wythnos fer ar gyfer fy astudiaethau a'm gyrfa yn y dyfodol. Rwyf wedi mwynhau fy amser yn GoCompare yn fawr a byddaf yn gweld eisiau’r amgylchedd gwaith ffres a dilys a’m cyd-aelodau tîm cyfeillgar a chroesawgar.”

Darganfod mwy am gyrsiau Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol De Cymru.