Mae Min, graddedig busnes, yn lansio busnes bagiau llwyddiannus

Min Lane - Co-Founder of Niche Lane

Mae Min Lane, sydd wedi graddio mewn Busnes a Marchnata, yn dweud wrthym sut y gwnaeth ei hastudiaethau helpu i adeiladu'r sylfeini ar gyfer ei busnes bagiau lledr llwyddiannus, crefftus, Niche Lane.

“Cymerais y cwrs oherwydd roeddwn i eisiau datblygu fy ngwybodaeth o fyd busnes. Fe wnaeth y modiwl marchnata fy helpu i ddeall a nodi marchnad arbenigol ar gyfer fy musnes, sut i greu pwynt gwerthu unigryw a sut i'w marchnata. Fe wnaeth yr elfennau cyfrifyddu fy helpu i ddeall sut i sefydlu a rheoli ochr ariannol busnes.

Fel Cyd-sylfaenydd Niche Lane, creodd Min y syniad i ddechrau tua diwedd ei hail flwyddyn, pan ofynnwyd iddi lunio cynllun busnes fel rhan o aseiniad.

“Roedd yn ofynnol i mi wneud ymchwil marchnad, creu brand rhithwir a datblygu cynllun marchnata damcaniaethol. “Wrth gynnal fy ymchwil marchnad, nodais farchnad ymbincio ac ategolion dynion sy’n tyfu’n gyflym. Roedd marchnad bagiau lledr a gwastrodi’r dynion yn boblogaidd ar y pryd ac roedd digon o le i newydd-ddyfodiaid o hyd. Fe wnes i ddylunio bag a dod o hyd i’r lledr, gan ddefnyddio fy mlynyddoedd o brofiad o gyrchu, a dechreuais werthu bagiau yn ystod fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol.”

Mae hi’n parhau, “Yn y pen draw, fe wnes i wir fwynhau rhoi’r theori ar waith tra roeddwn i’n dal i astudio. Rhoddodd y cwrs yr offer yr oedd eu hangen arnaf i gael yr hyder i ddechrau fy musnes fy hun a gweld sut roedd yr holl bethau a astudiais yn gweithio’n ymarferol.”