Mae Shane, sy’n raddedig, bellach yn rhedeg ei fusnes llyfrau comig ei hun

Shane Jordan Business

Roedd Shane Richard Jordan, a raddiodd mewn Busnes a Rheolaeth, bob amser yn frwd dros lyfrau comig ac ar ôl blynyddoedd o weithio ym maes manwerthu, roedd gan Shane y dyhead i agor ei fusnes ei hun. Dim ond mater o amser oedd hi cyn i’r ddau ymuno, gan ffurfio Sin City Comics.

"Bues i'n gweithio ym maes manwerthu am 10 mlynedd ac ar ôl cael fy siomi'n gyson gan gyflogwyr; roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau dechrau fy musnes fy hun. Dyna pryd y penderfynais fynd i'r brifysgol ac ennill gradd busnes. Fe wnes i weithio allan cynllun busnes ac aeth pethau oddi yno.

Yn ystod fy ail flwyddyn yn y brifysgol, roeddwn i'n gwybod mai dyma'r amser iawn i mi agor Sin City Comics a llwyddais i feddiannu stondin yng Nghwmbrân. Roedd fy llwyddiant yng Nghwmbrân yn golygu y gallwn fforddio symud ymlaen i Gasnewydd lle mae gen i siop fwy erbyn hyn."

Roedd Shane yn gwybod trwy ennill gradd y byddai'n helpu ei hun a'i fusnes i dyfu, roedd am ddatblygu ei set sgiliau felly penderfynodd edrych i mewn i BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth.

“Roedd y darlithoedd a’r staff yn wych, fe wnaethon nhw fy helpu i ddeall gwahanol syniadau a thechnegau, a oedd o edrych yn ôl wedi fy helpu i ddatblygu fy musnes. Elfennau marchnata’r cwrs oedd y rhai mwyaf buddiol, gan edrych ar hanes ymgyrchoedd marchnata a’r hyn a weithiodd yn dda i gwmnïau a hefyd yr hyn na weithiodd hefyd. Rhoddodd bersbectif sydd wedi fy helpu wrth ddylunio fy strategaeth farchnata ar gyfer y siop a GeekedFest.”

Mae menter ddiweddaraf Shane, GeekedFest, hefyd wedi dod yn llwyddiant ysgubol. Yn gartref i ddigwyddiad blynyddol Comic-Con Casnewydd, cychwynnodd y syniad yn 2015 ac ers hynny mae wedi ennyn dilyniant enfawr gyda Shane bellach yn cyflwyno’r digwyddiad i Abertawe, lle mae hefyd yn gobeithio agor ei ail siop gomics.

Meddai, “Rydym yn anelu at gael pedwar comic-con yn rhedeg yn flynyddol gyda'n digwyddiad Nadolig GeekedFestive. Adeiladu’r brand a sefydlu ein hunain yn y farchnad heriol hon fydd yn ein meddiannu dros y blynyddoedd nesaf, gan brofi’r dyfroedd mewn ardaloedd eraill ac yn ddelfrydol ennill cefnogaeth gan y cynghorau lleol. Mae gennym ni gynlluniau mawr a hyd yn hyn mae'n mynd i gynllunio!

Mae’n parhau, “I’r holl egin entrepreneuriaid a pherchnogion busnes, nid yw dechrau busnes yn rhywbeth digon digalon, ewch i mewn iddo gyda chynllun busnes a byddwch yn realistig, nid yw’r cyfan wedi bod yn hawdd i mi, ond glynais ag ef. allan a dyma’r penderfyniad gorau wnes i.”