"Un o'r agweddau gorau ar astudio Busnes a Rheolaeth yw pa mor eang ydyw, felly cewch gyfle i roi cynnig ar ychydig o bopeth."

Sumaya Khan_ Business and Management Undergraduate_49803

I’r fyfyrwraig PDC, Sumaya, roedd dilyn gradd mewn Busnes a Rheolaeth yn benderfyniad a ysgogwyd gan ei diddordeb mewn entrepreneuriaeth. Trwy gydol ei hastudiaethau, mae hi wedi mwynhau dysgu am wahanol agweddau ar redeg busnes, gan gynnwys cyllid, marchnata, gweithrediadau a strategaeth - “Un o'r agweddau gorau ar astudio Busnes a Rheolaeth yw pa mor eang ydyw, felly cewch gyfle i roi cynnig ar ychydig o bopeth.”

“Uchafbwynt fy nghwrs yn bendant yw fy lleoliad 10 wythnos yn Hoop Recruitment fel Intern Marchnata. Rwyf wir yn mwynhau defnyddio'r cysyniadau rydyn ni'n eu dysgu yn y byd go iawn.” Taniodd y profiad hwn ei brwdfrydedd dros farchnata, gan lywio ei chynlluniau gyrfa yn y dyfodol yn y pen draw. Cafodd interniaeth 12 mis fel Cynorthwyydd Marchnata i Dîm Cymru, lle cafodd brofiad ymarferol gwerthfawr yn creu cynnwys ac yn nodi cyfleoedd marchnata. Cafodd Sumaya gyfle hefyd i deithio i Fotswana yn rhan o raglen interniaeth CGF eqUIP, lle mae'n dweud, "Yn bendant rwyf wedi gwneud ffrindiau am oes!"

Mae taith Sumaya yn dangos manteision y  profiadau ymarferol yn y byd go iawn sydd ar gael i fyfyrwyr PDC.  Darganfu ei hangerdd am farchnata, mireinio ei sgiliau, ac adeiladu rhwydwaith rhyngwladol.

Ei chyngor i fyfyrwyr y dyfodol yw “cadwch feddwl agored a byddwch yn barod i archwilio gwahanol feysydd o fewn y maes, nid dim ond un llwybr sydd i lwyddiant. Byddwch yn barod i gamu allan o'ch parth cyfforddus.”