Roedd y cwrs yn swnio'n adfywiol iawn, yn greadigol, ac yn wahanol i unrhyw beth roeddwn i wedi'i astudio o'r blaen

Astudiodd Tara Peters BA (Anrh) Dylunio Hysbysebu ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Partner Busnes i Spindogs, asiantaeth ddigidol sydd wedi ennill sawl gwobr yng Nghaerdydd, sy’n rheoli cyfrifon ar gyfer brandiau adnabyddus.

Ar ôl mynychu diwrnod agored, roedd Tara’n gwybod yn syth mai ein campws yng Nghaerdydd oedd y lle iddi hi, gyda’i leoliad canolog, ei gyd-weithredwyr, a bywyd nos gwych yn y ddinas.

Yn ystod ei chyfnod ar y cwrs, cafodd Tara gyfle i ymgymryd ag amrywiol interniaethau lle cafodd brofiad o weithio ar friffiau byw gan asiantaethau. Roedd un o’r rhain gyda Spindogs, ei chyflogwr bellach, a dywed Tara fod y profiad wedi ei helpu i gael yr yrfa sydd ganddi heddiw.

Wrth fyfyrio ar ei hamser yn PDC, dywedodd Tara:

“Fe wnaeth y cwrs fy mharatoi i gael dealltwriaeth eang o arferion hysbysebu, marchnata, ac yn bwysicaf oll, sgiliau rhwydweithio a phobl.”

“Yr uchafbwynt oedd y profiad diwydiant a gefais yn fy mlwyddyn gyntaf, yn gweithio gydag asiantaeth go iawn ar friff byw, yn partneru â myfyrwyr eraill ac yn dod i gysylltiad â’r diwydiant hysbysebu.”

“Fe wnes i fwynhau fy nhraethawd hir yn y drydedd flwyddyn hefyd, gyda’r rhyddid i ddewis llwybr o ddiddordeb. Fy un i oedd ymddygiad defnyddwyr ac economeg ymddygiadol.”

“Defnyddiais adnoddau dysgu a llyfrgell LinkedIn ar gyfer ymchwil, yn ogystal â llyfrau sain ar gyfer ymchwil pellach ar fy nhraethawd hir. Defnyddiais Photoshop ac Adobe XD ar gyfer fy ngwaith hefyd, er nad oeddwn yn llawer o greadigol, fe helpodd fi i ddysgu’r pethau sylfaenol.”

Yn ogystal â’i hastudiaethau, roedd hi hefyd yn rhan o dîm hoci’r brifysgol, y mae Tara’n ei gydnabod fel y ffordd berffaith o wneud ffrindiau newydd a chadw’n heini.

Ei chyngor i fyfyrwyr y dyfodol yw “manteisio ar bob cyfle a gwneud cysylltiadau, dydych chi byth yn gwybod ai’r person nesaf rydych chi’n mynd i’w gyfarfod fydd yr un sy’n eich helpu i gael swydd, a dyna ddigwyddodd i mi! Cyflwynwch eich hun fel eich gorau bob amser a dangoswch eich gwerth.”

Os ydych chi eisiau dilyn yn ôl troed Tara ac astudio Dylunio Hysbysebu, edrychwch ar ein tudalen cwrs.

Darllenwch y stori hon yn Saesneg