Tir ac Eiddo a Chynaladwyedd

Fel sector, mae Tir ac Eiddo yn eithaf traddodiadol ei ymagwedd a bydd angen i raddedigion y dyfodol ddod â'r gallu i gael syniadau newydd a bod yn ddeallus yn ddigidol ac yn dechnolegol i gynyddu cynaliadwyedd.

Dysgwch fwy am astudio BSc (Anrh) Tir ac Eiddo ym Mhrifysgol De Cymru.

Darllenwch y stori hon yn Saesneg