Mae Denis yn breuddwydio am newid technoleg a dod â newidiadau cadarnhaol i faes Cyfrifiadura

Yn y fideo hwn, mae Denis yn esbonio sut mae wedi bod â diddordeb mewn ffonau a sut roedd cyfrifiaduron a mathau eraill o dechnoleg yn gweithio erioed. Ar ôl astudio TG yn y coleg, penderfynodd ddilyn gradd mewn Cyfrifiadureg, gan roi cyfle iddo newid technoleg a dod â newidiadau cadarnhaol i’r maes.

Mae Denis yn disgrifio ei brofiad ym Mhrifysgol De Cymru fel un pleserus, hynod ddiddorol ac yn agoriad llygad ac mae'n esbonio sut mae cymaint y gallwch chi ei ennill o astudio pwnc STEM.

Darllenwch y stori hon yn Saesneg.