Cwrs hysbysebu yn lansio Academi gyda phrif asiantaeth flaenllaw Caerdydd

Rebel Lion Advertising partnership

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi partneru gydag asiantaeth hysbysebu Caerdydd, Rebel Lion, i helpu myfyrwyr Hysbysebu i gymryd eu camau cyntaf i'r diwydiant.

Mae'r Academi Blaengaredd, a fydd yn gweld ei recriwtiaid cyntaf ym mis Ionawr 2024, yn rhaglen interniaeth i fyfyrwyr ar gwrs BA (Anrh) Hysbysebu PDC i elwa ar wybodaeth arbenigol a gweithio gyda chleientiaid ar ymgyrchoedd hysbysebu go iawn.

Yn ddiweddar, cynhaliodd tîm o Rebel Lion – Prif Swyddog Gweithredol Matt Jones, y Cyfarwyddwr Creadigol Jamie Hibbard a'r Cynhyrchydd Cynnwys Dan Jones, weithdy gyda rhai o'r myfyrwyr, a'u herio i feddwl am is-bennawd ar gyfer yr academi, a ‘Dysgu Rhuo’ oedd yr enillydd – ymdrech gydweithredol gan Max Kingston, myfyriwr blwyddyn gyntaf a Eugene Teo, myfyriwr trydedd flwyddyn.

Dywedodd Lee Thomas, arweinydd y cwrs Hysbysebu yn PDC: "Rydym yn gyffrous iawn i fod yn bartner gyda Rebel Lion ar gyfer yr Academi Blaengaredd. Fel cwrs rydym wedi gweithio gyda Matt a'r tîm ers sawl blwyddyn, ac mae e wedi bod yn gefnogol iawn i'n myfyrwyr erioed, gan ddarparu prosiectau byw ac interniaethau sydd wedi arwain ato’n cyflogi saith o'n graddedigion yn y diwydiant."

Ychwanegodd Matt Jones, Prif Swyddog Gweithredol Rebel Lion: "Yng nghanol y byd hysbysebu, nid oes ffiniau i greadigrwydd, ac nid ysgol hysbysebu cyffredin yw’r Academi Blaengaredd; dyma'r porth i brofiadau hysbysebu yn y byd go iawn. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu ein gr┼Áp cyntaf o rebeliaid hysbysebu i ddysgu rhuo!"

Mae cwricwlwm yr Academi yn canolbwyntio ar gyfathrebu rhyngbersonol, datrys problemau, meddwl yn feirniadol, hyblygrwydd, rheoli prosiectau a sgiliau arwain, gyda'r bwriad o annog myfyrwyr i fynd i'r afael â heriau hysbysebu'r byd go iawn.

Bydd yr Academi Blaengaredd yn gweld pum derbyniad blynyddol o wyth o weithwyr proffesiynol hysbysebu addawol yn cymryd rhan mewn brîff byw wythnos o hyd, gyda chyfle i gyflwyno eu syniadau i dîm Rebel Lion ar y diwedd.