Gwasanaethau Busnes

Cysylltiadau Greu

Yn PDC, byddwn yn cryfhau eich busnes trwy greu cysylltiadau trwy ein rhwydweithiau, ein haddysg seiliedig ar alwedigaeth a'm hymchwil gymhwysol.

Os oes gennych chi her i'w oresgyn ar frys neu os oes angen strategaeth twf busnes hir dymor arnoch chi, gallwn eich helpu i greu cysylltiadau a all wneud i hynny ddigwydd.

Cysylltwch â'n timau ymroddedig a fydd yn gweithio gyda chi i wneud y cysylltiadau cywir, i lunio cais ymchwil ar y cyd, i lunio partneriaethau strategol newydd, i gael mynediad at ein talent raddedig, i ddatblygu eich syniadau ac i drawsnewid syniadau ac arloesiadau yn weithrediadau bywyd go iawn.

Cysylltwch â ni ar Twitter a LinkedIn

CYSYLLTWCH Â'N TÎM YMGYSYLLTU Â BUSNES