Cyfnewidfa PDC yw'r drws ffrynt ar gyfer ymgysylltu â busnesau ym Mhrifysgol De Cymru, gan gysylltu diwydiant â'r byd academaidd. 

ddatblygiad proffesiynol i wasanaethau cefnogi a chynadledda digwyddiadau, gall Cyfnewidfa PDC eich helpu i archwilio'r ffyrdd niferus y gall eich sefydliad weithio gyda PDC. Cysylltwch â'n tîm ymroddedig o Reolwyr Ymgysylltu, sy'n cael eu primed i gefnogi eich sefydliad drwy harneisio talent, arbenigedd a chyfleusterau Prifysgol De Cymru.Datblygiad Proffesiynol

Professional Development2

Datblygwch eich staff gyda'n hystod o gyrsiau byr proffesiynol, rhaglenni achrededig a dosbarthiadau meistr.

Ymgynghoriaeth ac Ymchwil

Research2 copy

Manteisiwch ar amrywiaeth o gynlluniau, partneriaethau a rhaglenni wedi'u hariannu i gynyddu'r adnoddau sy'n cael eu cynnig yn PDC.

Lleoliadau a Chyfleusterau

Conferencing2 copy

Cewch gynnig dewis gwych o gyfleusterau safon, digwyddiadau, llety a thechnegol ledled Pontypridd, Caerdydd a Chasnewydd.

Rhwydwaith Busnes PDC

Exchange2 copy

Mae ymuno â Rhwydwaith Busnes CyfnewidFA PDC yn cynnig nifer o fanteision. Rhagor o wybodaeth am gyfleoedd a digwyddiadau cefnogi busnes.


cyfleoedd yn y gwaith

Joshua Stuckey, AME graduate and GE employee.jpg

Dewch â syniadau newydd a phersbectif ffres i'ch busnes - gallwn helpu i gysylltu eich sefydliad â'n talent.

Rhwydwaith graddedigion

Alumni

Darganfyddwch y manteision niferus i ymuno â'n cymuned fyd-eang o dros 250,000 o raddedigion anhygoel USW. 

astudiaethau achos

CGW QBR Llanelli event Onesta

Archwilio sut mae ein cydweithio ar ddiwydiant academaidd wedi helpu i fynd i'r afael â rhai o heriau mwyaf y byd.

Newyddion busnes

Exchange

Yma gallwch ddarllen newyddion o'n cymuned fusnes a darnau arwain meddwl, a ysgrifennwyd gan academyddion o PDC.


Ein Cyflymyddion

Yn PDC, ein gweledigaeth yw newid bywydau er gwell. Mae ein cyflymwyr yn feysydd y mae gennym arbenigedd cryf, arbenigol ynddynt, lle gallwn weithio gydag eraill a'u cefnogi i sicrhau'r effaith gadarnhaol fwyaf posibl i fyfyrwyr, partneriaid a'r gymuned.


Cysylltwch â USW Exchange: 

Yr oedd canolfannau CyfnewidFA PDC yng nghampysau Pontypridd a Chasnewydd ynghyd â chynnig ymgysylltu rhithwir cynhwysfawr, dydyn ni byth yn bell i ffwrdd. 

Pontypridd

Cyfnewidfa USW, 
Prifysgol De Cymru, 
Ffordd Llanilltud, 
Trefforest, 
Pontypridd CF37 1DL

Newport

USW Exchange, 
University of South Wales,
Usk Way, 
Newport, 
NP20 2BP

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i amddiffyn hawliau unigolion yn unol â'r ddeddfwriaeth gyfredol, darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd yma.