Ffoniwch:

01443 482203

 

BETH YW PRENTISIAETHAU GRADD?

Mae prentisiaethau gradd yn ddewis amgen i astudiaethau traddodiadol prifysgol sy'n dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg myfyrwyr. Byddwch yn cael eich gosod mewn awyrgylch gwaith gan ennill profiad o weithio mewn gweithle go iawn ac ennill cyflog tra'n gweithio tuag at gymhwyster gradd ar yr un pryd wedi i chi gwblhau'r brentisiaeth yn llwyddiannus. 

Mae'r cyfuniad hwn yn ffordd ffantastig o ennill y profiad a'r wybodaeth bydd eu hangen arnoch i ddod o hyd i waith yn y dyfodol ac i lwyddo mewn awyrgylch gwaith gan ei fod yn eich darparu gyda dau beth pwysig iawn - cymhwyster addysg uwch a phrofiad go iawn. 

I ddarganfod mwy am brentisiaethau gradd a sut maen nhw'n cyfuno lleoliadau gwaith bywyd go iawn â chymwysterau gradd, darllenwch isod. 

PRENTISIAETHAU GWAS CYFREDOL

BETH YW'R BUDDION?

O ennill cyflog gwaith i ennill gradd addysg uwch, mae yna lawer o fuddion i brentisiaeth gradd:

Earning a wage

Ennill wrth ddysgu

Byddwch yn gyflogedig ac yn cael cyflog gwaith trwy gydol y cwrs.

Earn a degree

Cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol

Ar ôl cwblhau eich prentisiaeth yn llwyddiannus, byddwch yn ennill gradd lawn, a gydnabyddir yn genedlaethol.

Police Work Experience

Profiad gwaith yn y byd go iawn

Caffael yr arbenigedd, y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn y llwybr gyrfa o'ch dewis.

 

Sut i wneud cais

Mae ceisio am brentisiaeth gradd yn debyg iawn i ymgeisio am swydd.


  • Dewch o hyd i'ch prentisiaeth trwy chwilio ar-lein / all-lein am brentisiaethau gradd sy'n derbyn ymgeisydd ar hyn o bryd.

  • Yn wahanol i'r mwyafrif o gyrsiau prifysgol, nid oes amser penodol lle mae ymgeiswyr yn cael eu derbyn - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dal i chwilio oherwydd gall swyddi gwag ddod ar gael ar unrhyw adeg.

  • Bydd llawer o wasanaethau prentisiaeth gradd yn caniatáu ichi gofrestru cyfrif a rheoli eich manylion ar-lein, yn dibynnu ar y gwasanaeth a ddewiswch.

  • Mewn rhai achosion, yn dibynnu ar y math o swydd, gallwch hefyd wneud cais yn uniongyrchol i'r cyflogwr.

  • I wneud cais am brentisiaeth gradd gydag USW, edrychwch ar ein swyddi gwag cyfredol uchod.

Mae datrysiadau digidol a thechnoleg bellach mewn partneriaeth â:

 

GWYBODAETH AM GYLLID

HEFCW Logo

Ariannir prentisiaethau yng Nghymru gan: HEFCW

Education and Skills Funding Logo

Ariannir prentisiaethau yn Lloegr gan: Education and Skills Funding Agency