RYDYM YN CYNNIG YSTOD O WEITHGAREDDAU CHWARAEON A HAMDDEN AR Y CAMPWS A TRWY DREFNIADAU GYDA DARPARWYR CYFAGOS.

Mae ein Canolfan Chwaraeon ar y campws yn darparu ar gyfer pawb, o athletwyr elitaidd i fyfyrwyr sydd eisiau cadw'n heini. Yma, gallwch ddefnyddio'r neuadd chwaraeon neu'r gampfa - gyda dros 50 o beiriannau cardio, offer codi pwysau, tri chwrt sboncen, ystafell pwysau rhydd a stiwdio ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff.

Mae Parc Chwaraeon PDC yn cynnal nifer o weithgareddau megis chwaraeon prifysgol cystadleuol, rhaglenni cymunedol a chystadlaethau chwaraeon myfyrwyr. Os ymunwch â Thîm Chwaraeon PDC, byddwch yn hyfforddi yma - un o'r lleoliadau chwaraeon prifysgol gorau yn y DU.

Cyhoeddiadau 📢

🕒 Dilynwch oriau agor Nadolig o'r 18fed o Ragfyr.


Amgylchedd hyfforddi pwrpasol elitaidd gydag un pwrpas - i'ch hyfforddi a'ch datblygu i'ch potensial uchaf. Mae ein Parc Chwaraeon yn fodern, yn broffesiynol ac mae ganddo rai o'r offer hyfforddi prifysgol gorau yn ne Cymru. Os byddwch yn ymuno â thîm, byddwch yn hyfforddi ym Mharc Chwaraeon PDC - un o'r lleoliadau chwaraeon prifysgol gorau yn y DU. Mae ein cyfleusterau’n cael eu defnyddio’n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol merched Cymru, Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, a charfanau rygbi teithiol Seland Newydd, De Affrica, ac Awstralia.


Wedi’i leoli ar Gampws Trefforest ym Mhontypridd, mae FitZone ar agor drwy gydol y flwyddyn ac yn hygyrch i staff, myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd. Mae FitZone yn cynnig dros 31 o ddosbarthiadau yr wythnos yn ystod y tymor, yn amrywio o yoga poeth a Kettle bells i Les Mills. Mae gan y brif neuadd chwe chwrt badminton, ac mae gan y gampfa dros 50 o beiriannau ymarfer cardiofasgwlaidd ynghyd ag offer hyfforddi pwysau. Mae yna gyrtiau sboncen, stiwdio ar gyfer dawns a chrefft ymladd, ac ystafell gryfder.


Astudio yng Nghaerdydd neu Gasnewydd?

Mae gennym rai cytundebau gwych ar waith ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio yng Nghaerdydd a Chasnewydd sydd â diddordeb mewn ymuno â champfa.

sport-cardiff-puregym
sport-cardiff-thegym
sport-newport-live


Oriau agor Nadolig Fitzone:

  • 18fed hyd 21ain Rhagfyr 2023 - 8.00yb i 3.00yp
  • 22ain o Ragfyr - Ar gau
  • 3 Ionawr 2024 - yn ailagor am 8yb