GYRRU NEWID AR GYFER GWELL YFORY

Cafodd yr Academi Dysgu Dwys ym Mhrifysgol De Cymru ei datblygu mewn partneriaeth â’r Byrddau Iechyd ac mae’n cael ei chyllido’n rhannol gan Lywodraeth Cymru. 

Nod yr Academi yw dod â chymuned at ei gilydd o arweinwyr â chanolbwynt digidol a darpar arweinwyr ledled y maes iechyd a gofal cymdeithasol.


*Ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru’n unig mae cyllido ar gael. Mae lleoedd yn cael 75% o gyllid gyda 25% o gyfraniad gan gyflogwyr hyd at fis Mawrth 2023.  

Cysylltu â ni

E: [email protected]

F: 01443 482482  

Twitter: @MasnacholPDC

Lawrlwythwch y llyfryn Trawsnewid Digidol Arweiniol

Cyrsiau Byr

Dechrau'r 6 Gorffennaf2022


Fformat: Trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir. 


Pris:

Mae gan Arweinyddiaeth a Gwyddor Data a Dadansoddeg ffi cyfraniad cyflogwr o £55.


*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023.

Dechrau 14 Medi 2022


Fformat: Trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir. 


Pris:

Cyflwyniad i Agile Mae gan Reoli Prosiectau ffi cyfraniad cyflogwr o £55.


*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023. 

Dechrau 28 Mehefin 2022


Fformat: Trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir. 


Pris:

Mae gan Cyflwyniad i Ystwyth ac Arweinyddiaeth ffi cyfraniad cyflogwr o £55.


*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023. 

Yn dechrau 


Fformat: Trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir. 


Pris:

Mae gan arweinyddiaeth ac AI ffi cyfraniad cyflogwr o £55.


*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023. 

Yn dechrau 16 mehefin 2022


Fformat: Trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir. 


Pris:

Mae gan Arweinyddiaeth a Digidol ffi cyfraniad cyflogwr o £55.


*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023. 

Yn dechrau 22 Mehefin 2022


Fformat: Trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir. 


Pris:

Mae gan Arweinyddiaeth a'r Rhyngrwyd Pethau ffi cyfraniad cyflogwr o £55.


*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023. 

Dechrau 1 Gorffennaf 2022


Fformat: Trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir. 


Pris:

Mae gan Ddelweddu Data Uwch ffi cyfraniad cyflogwr o £55.


*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023. 

Dechrau 11 Gorffennaf 2022


Fformat: Trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir. 


Pris:

Mae gan Arweinyddiaeth a Phrofiad Defnyddwyr ffi cyfraniad cyflogwr o £55.


*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023. 

Cymwysterau Proffesiynol

Dechrau 6 Mehefin 2022

Dyddiadau'r cwrs: 6 Mehefin, 7 Mehefin, 13 Mehefin, 15 Mehefin ac 17 Mehefin 2022. 

Fformat: Trwy gyfrwng ein hamgylchedd dysgu rhithiol, 5 sesiwn.

Pris: 
Mae gan Gwrs Ymarferydd PRINCE2 ffi cyfraniad cyflogwr o £343.75. Mae hyn yn cynnwys yr holl ffioedd hyfforddi ac arholi. 

*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023.

Dechrau 4 Gorffennaf 2022

Dyddiadau'r cwrs: 4 Gorffennaf, 5 Gorffennaf, 11 Gorffennaf, 12 Gorffennaf a 13 Gorffenaf 2022.

Fformat: Trwy gyfrwng ein hamgylchedd dysgu rhithiol, 5 sesiwn. 

Pris:
Mae gan Reoli Rhaglenni Llwyddiannus ffi cyfraniad cyflogwr o £373.75. Mae hyn yn cynnwys yr holl ffioedd hyfforddi ac arholi. 

*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023.

Dechrau 25 Gorffennaf 2022

Dyddiadau'r cwrs: 25 Gorffennaf, 26 Gorffenaf, 1 Awst ac 1 Awst 2022

Fformat: Trwy gyfrwng ein hamgylchedd dysgu rhithiol , 4 sesiwn

Pris: 
Mae gan Reoli Prosiect Ystwyth ffi cyfraniad cyflogwr o £323.75. Mae hyn yn cynnwys yr holl ffioedd hyfforddi ac arholi. 

*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023.

Dechrau 11 Hydref 2022

Dyddiadau dechrau'r cwrs: 11 Hydref, 1 Tachwedd , 22 Tachwedd, 13 Rhagfyr, 10 Ionawr, 31 Ionawr, 28 Chwefror 2022

Fformat: Trwy gyfrwng ein hamgylchedd dysgu rhithiol, 7 seswin o 9:00yb - 13:00yh

Pris:
Mae gan yr ILM Lefel 7 mewn Hyfforddi a Mentora Strategol ffi cyfraniad cyflogwr o £498.75. Mae hyn yn cynnwys yr holl ffioedd hyfforddi ac arholi. 

*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023.

Dechrau 1 Tachwedd 2022

Dyddiadau'r cwrs: 1 Tachwedd, 22 Tachwedd, 14 Rhagfyr, 11 Ionawr, 1 Chwefror, 1 Mawrth, 22 Mawrth 2023

Fformat: Trwy gyfrwng ein hamgylchedd dysgu rhithiol, 7 sesiwn o 9:00yb - 13:00yh

Pris: 
Mae gan yr ILM Lefel 5 mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol ffi cyfraniad cyflogwr o £423.75. Mae hyn yn cynnwys yr holl ffioedd hyfforddi ac arholi. 

*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023.

Dechrau 17 Tachwedd 2022

Dyddiadau'r cwrs: 17 Tachwedd, 24 Tachwedd, 1 Rhagfyr, 8 Rhagfyr, 15 Rhagfyr a 12 Ionawr 2023

Dyddiadau cwrs ILM Lefel 5 mewn Cynnydd: 2 Awst, 10 Awst, 17 Awst, 24 Awst a 7 Medi 2022

Fformat: Trwy gyfrwng ein hamgylchedd dysgu rhithiol, sesiynau o 9:30yb  -12:30yh. 

Pris: 
Mae gan yr ILM Lefel 5 emwn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ffi cyfraniad cyflogwr o £423.75. Mae hyn yn cynnwys yr holl ffioedd hyfforddi ac arholi. 

*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023.

DOSBARTHIADAU MEISTR DPP

Dechrau 22 Mehefin 2022

Dyddiadau'r cwrs: 22 Mehefin, 29 Mehefin, 13 Gorffennaf a 20 Gorffennaf 2022

Fformat: Trwy gyfrwng ein hamglychedd dysgu rhithiol, 4 sesiwn o 9:00yb - 13:00yh

Lawrlwythwch y Llyfryn Meddwl am Ddylunio

Pris: 
Mae gan Meddwl dylunio ffi cyfraniad cyflogwr o £220.00 am bob un o'r 4 sesiwn neu £55 y sesiwn. Mae hyn yn cynnwys yr holl ffioedd hyfforddi ac arholi. 

*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Ariennir lleoedd 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% tan fis Mawrth 2023. 

Graddau Meistr

Ewch i'n tudalen cwrs MSc i weld y cwrs lefel meistr hwn neu lawrlwythwch ein llyfryn cwrs yma

Neu e-bostiwch [email protected] am fwy o wybodaeth

DIGWYDDIADAU


Cyllid

O fis Ebrill 2022 i fis Mawrth 2023, mae'r holl gyrsiau DPP ac MSc sy'n cael eu rhedeg gan yr ILA yn cael eu hariannu 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% ar gyfer gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol ledled Cymru. Cysylltwch â ni i sicrhau bod gofynion cymhwysedd yn cael eu bodloni yn [email protected] 


Academi Dysgu Dwys

Mae PDC yn rhan o rwydwaith o Academïau Dysgu Dwys, hybiau ar gyfer datblygu sgiliau ac arbenigedd, ar gyfer rhannu gwybodaeth a throsi ymchwil yn ganlyniadau.

Nod yr academi yw; 

- Helpu Arweinwyr ac Uwch Reolwyr i drawsnewid eu gwasanaethau a meithrin cymhwysedd a dealltwriaeth o sut y gall datrysiadau digidol helpu i gwrdd â heriau'r dyfodol

- Cynnig cyrsiau addysg academaidd a gweithredol i gefnogi rheolwyr i ddod yn Arweinwyr â ffocws digidol

- Helpu arweinwyr i ddatblygu eu timau trwy gefnogi datblygiad sgiliau ac ymddygiadau newydd sy'n cyfrannu at gymhwysedd digidol, strategaeth, diwylliant a dealltwriaeth pobl o'r cwsmer neu'r cleifion y maent yn eu gwasanaethu

- Archwilio technolegau newydd a meithrin diwylliant o chwilfrydedd ac arloesedd i greu  system iechyd a gofal cymdeithasol digidol a fydd yn gwella bywydau dinasyddion yng Nghymru. 

Mae'r Academi yn cynnig fframwaith unigryw o gyfleoedd dysgu a ddarperir mewn partneriaeth â Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, gyda chefnogaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Byrddau Iechyd Addysgu Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Phowys, ac ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Gall arweinwyr gael gafael ar y canlynol wedi'i ariannu neu ei ariannu'n rhannol: 

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus byr 

- Cymwysterau Proffesiynol

- Rhaglenni Academaidd


Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno mewn awyrgylch dysgu digidol trwy system hawdd ei defnyddio. 


Bydd pob un o'r sesiwn yn cynnwys y gymysgedd berffaith o theori amser-real dan arweiniad hwylusydd a thasgau a gweithgareddau ymarferol a chyfranogol, gydag ystafelloedd ymneilltuo digidol i optimeiddio'r dysgu. 

Partneriaid y Rhaglen

Powys rpb logo

Daw Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (RPB) Powys ag amrediad o gynrychiolwyr gwasanaethau cyhoeddus at ei gilydd, gan gynnwys y cyngor lleol, y bwrdd iechyd, y trydydd sector a phobl allweddol eraill gan gynnwys dinasyddion, i sicrhau bod pobl yn gweithio gyda’i gild yn well i wella iechyd a llesiant ym Mhowys.

ILA Logo mark-Inline-Full-Colour.jpg