Rhwydwaith Busnes a Digwyddiadau


Mae ein rhaglen reolaidd o ddigwyddiadau, sy’n cael eu cynnal yng Nghyfnewidfa PDC, wedi’u cynllunio i ysgogi ein cymunedau busnes, academaidd a’n myfyrwyr a’u cysylltu â’i gilydd 


Rydym yn darparu cyfleoedd i ddiwydiant gysylltu a thyfu eu rhwydweithiau, cael mynediad at weithdai tyfu a chefnogi busnes yn ogystal ag elwa ar gyd-ddealltwriaeth a chyd-arloesi academaidd ar hyd a lled Prifysgol De Cymru.

Dewch yn rhan o gymuned y Gyfnewidfa heddiw drwy  ymuno â’n rhwydwaith fel Aelod rhad ac am ddim. Byddwch yn elwa ar fynediad at gydweithio modern, gofodau mewn cyfarfodydd a digwyddiadau yn ogystal â chefnogaeth gan ein tîm o Reolwyr Ymgysylltu i’ch cynorthwyo i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i gydweithio. Digwyddiadau nesaf ar gyfer ein cymuned fusnes

Mawrth


Dod o hyd i Ni: 


Mae Cyfnewidfa PDC ar lawr isaf Adeilad Brecon ar ein Campws ym Mhontypridd (Trefforest), ar safle cyfleus sydd ond ychydig oddi ar yr A470 rhwng Caerdydd a’r Cymoedd.    

Cyfnewidfa PDC
Prifysgol De Cymru
Ffordd Llanilltud/Llantwit Road
Trefforest
Pontypridd

CF37 1DL  

Mae parcio ar gael yn ein maes parcio ar gyfer ymwelwyr sydd ar Ffordd Llanilltud/Llantwit Road, gyferbyn â’r Gyfnewidfa; neu fel dewis arall, gallwch gerdded mewn 3 munud o orsaf drenau Trefforest. Cliciwch yma i weld ein map rhyngweithiol.

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth gyfredol, darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd yma.