Rhwydwaith Busnes a Digwyddiadau


Cyfnewidfa PDC

Creu cysylltiadau ar draws Prifysgol De Cymru


Cofrestrwch eich aelodaeth am ddim i rwydwaith busnes Cyfnewidfa PDC ac ymunwch â Chymuned bwerus, sy'n cael ei chefnogi amrywiaeth o heriau busnes drwy harneisio talent Prifysgol De Cymru

Peidiwch â cholli allan: 

Ymunwch â'r rhwydwaith Cyfnewid PDC am ddim i fusnesau a bod y cyntaf i dderbyn gwahoddiadau gan Aelodau i ddigwyddiadau sydd ar y gweill 

mynediad i arbenigedd

Fel un drws ffrynt ar gyfer busnes, mae ein tîm yn darparu diagnosteg a brysbennu personol i gael mynediad at arbenigedd y brifysgol, gan gynnwys cyfeirio at gyllid

digwyddiadau ar gyfer twf

Mae ein rhaglen ddigwyddiadau cyfunol o gyfleoedd rhwydweithio ar y safle yn cael eu dylunio i alluogi twf a chefnogi eich heriau busnes

lle i gysylltu a gweithio

Mae ein canolfannau cyfnewid ym Mhontypridd a Chasnewydd yn cynnig lle i Aelodau gael cyfarfod a chydweithio am ddim, gyda'r dechnoleg ddiweddaraf

partneru ar gyfer yfory

Ni yw'r cam cyntaf ar gyfer datblygu partneriaethau cryf sydd o fudd i'r ddwy ochr sy'n mynd i'r afael â heriau byd-eang, annog arloesi cyfnewid gwybodaeth

Events for Business CYM.png

Digwyddiadau i Fusnesau

Yng ngoleuni COVID-19 mae ein digwyddiadau ar y safle wedi'u rhewi, ac yn hytrach rydym yn cyflwyno amrywiaeth o weminarau a digwyddiadau rhithwir. Wedi colli gweminar ddiweddar? Gallwch eu hailchwarae yma. 

PEP CYM.png

Rhaglen Partneriaeth ac Ymgysylltu

Mae Rhaglen Partneriaeth ac Ymgysylltu PDC, a ariennir gan CCAUC, yn gynllun syml i'w ddefnyddio sy'n darparu cymorth cwmpasu ac ymarferoldeb wedi'i ariannu gan arbenigwyr Prifysgol De Cymru.

women in business CYM.png

Datblygu Rhaglen Menywod Entrepreneuraidd 

Mae'r Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd yn cael ei hariannu'n llawn gan NatWest ac mae'n cynnwys dosbarthiadau meistr newydd, hyfforddi busnesau bach a chyfleoedd datblygu personol.

Back to Work CYM.png

COVID19 Cwrs Dychwelyd i'r Gwaith

Mae PDC wedi lansio cwrs am ddim i bobl a hoffai gynnal eu sgiliau gwaith, wedi'u hanelu at bobl sydd ar ffyrlo ar hyn o bryd, yn ddi-waith, neu'n ceisio newid swyddi. 

Exchange website tabs ENG (1).png

Sesiynau DPP wedi'u Hariannu

Rydym yn cefnogi aelodau o rwydwaith busnes Cyfnewidfa PDC i ailsgilio ac ail-hyfforddi drwy sesiynau blasu DPP wedi'u hariannu'n llawn. 

Business News CYM.png

Newyddion Busnes

Darllenwch ein datganiad diweddaraf ar ein tudalennau newyddion busnes, neu cofrestrwch i'r Rhwydwaith Busnes Cyfnewid i gael rownd fisol.


Cysylltwch â ni: 

Gyda chanolfannau Cyfnewidfa PDC yn y ddwy campws ym Mhontypridd a Chasnewydd yn cynnig cyswllt rhithwir cynhwysfawr, dydyn ni byth yn bell i ffwrdd.  

Gallwch gyrraedd ein tîm ymgysylltu drwy e-bostio [email protected] neu drwy ffonio 01443 482266


Pontypridd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru, 
Heol Llantwit, 
Trefforest, 
CF37 1DL 


Casnewydd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru. 
Ffordd Usk, 
Casnewydd, 
NP20 2BP

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth gyfredol, darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd yma.