Cyfnewidfa PDC yw'r canolbwynt ar gyfer ymgysylltu â busnesau ym Mhrifysgol De Cymru. Fel un drws blaen i fusnes, mae ein tîm yn darparu diagnostig a brysbennu personol i gael mynediad at arbenigedd y Brifysgol, gan gynnwys cyfeirio at gyllid.

Ni yw'r cam cyntaf ar gyfer datblygu partneriaethau cryf, sy'n fuddiol i bawb sy'n mynd i'r afael â heriau byd-eang, gan annog cyfnewid gwybodaeth ac arloesedd ysbrydoledig. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich sefydliad.


Digwyddiadau i Fusnes

Events (sq)

Bwriad ein hamserlen digwyddiadau yw galluogi twf busnes, arddangos cydweithrediadau wedi'u hariannu a chefnogi eich heriau busnes.

Cyfleoedd ariannu

Expertise (sq)

Manteisiwch ar amrywiaeth o gynlluniau, partneriaethau a rhaglenni a ariennir er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael yn PDC.

Ymgysylltu â'r Gymuned

DEWP (sq)

Archwilio'r ffyrdd rydym yn rhyngweithio, cefnogi a datblygu'r cymunedau yr ydym wedi'u lleoli ynddynt.

Newyddion Busnes

Business news (sq)

Yma gallwch ddarllen newyddion o'n cymuned fusnes a darnau arweinyddiaeth meddwl, a ysgrifennwyd gan academyddion o PDC.Hybiau cyfnewid

Exchange thumbnail

Mae ein Hybiau Cyfnewid ym Mhontypridd a Chasnewydd yn darparu cyfarfod mynediad am ddim i aelodau rhwydwaith a gofod cyd-weithio. 

Lwyddiannau

CGW QBR Llanelli event Onesta

Archwilio sut mae ein cydweithrediad academaidd-diwydiant wedi helpu i fynd i'r afael â rhai o heriau mwyaf y byd.


Cysylltwch â ni: 

Gyda chanolfannau Cyfnewidfa PDC yn y ddwy campws ym Mhontypridd a Chasnewydd yn cynnig cyswllt rhithwir cynhwysfawr, dydyn ni byth yn bell i ffwrdd.  

Pontypridd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru, 
Heol Llantwit, 
Trefforest, 
CF37 1DL 

Casnewydd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru. 
Ffordd Usk, 
Casnewydd, 
NP20 2BP

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth gyfredol, darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd yma.