Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd

Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd

Mae'r Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd yn gyfres o ddosbarthiadau meistr a digwyddiadau a ariennir yn llawn a gyflwynir gan Brifysgol De Cymru mewn partneriaeth â NatWest Cymru.


Os ydych chi'n sylfaenwyr benywaidd yng nghamau cynnar ysgogi eich syniadau cychwynnol, nawr yw eich cyfle i ymuno â'n Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd sefydledig mewn pryd ar gyfer ein cyfres nesaf o ddosbarthiadau meistr a arweinir gan arbenigwyr a sesiynau rhwydweithio cefnogol. 

Mae mentora a chymorth hefyd ar gael gan Brifysgol De Cymru a'n rhwydwaith estynedig o bartneriaid cymorth busnes i helpu i wireddu eich busnes newydd. 


CYM Expert Led Sessions.png

Dosbarthiadau meistr rhithwir byw dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant sy'n darparu dulliau ac offer ymarferol i helpu i lansio eich llawrydd neu fusnes.

MicrosoftTeams-image (2).png

Mynediad i 9 dosbarth meistr ar alw gan gynnwys cynllunio, ymchwilio, hyder a gosod, gan eich galluogi i wylio a dysgu o amgylch eich amserlen brysur.

CYM Role Models.png

Dysgwch gan sylfaenwyr benywaidd llwyddiannus a'n hentrepreneuriaid graddedig ein hunain drwy gyfres o drafodaethau panel. 

CYM Community and Networking.png

Mae ein Hyb Entrepreneuriaeth Menywod yn hwyluso rhwydweithio a chefnogaeth fisol i fynd i'r afael â rhwystrau cyffredin a brofir gan fenywod mewn busnes. Y busnesau newydd rydym wedi'u cefnogi:

CYM Register now.png

Cymerwch y cam cyntaf a chofrestrwch heddiw

Byddwch yn cael mynediad i borth dysgu personol sy'n darparu mynediad i sesiynau, adnoddau a dolenni sydd ar y gweill i gadw eich lle yn ein digwyddiadau rhwydweithio ysbrydoledig

Louise Bright.png

"Rydym wrth ein bodd ein bod yn harneisio ein harbenigedd a'n mewnwelediadau ar y cyd o bob rhan o PDC, ein rhwydweithiau lleol a'n entrepreneuriaid graddedig, i helpu i ddod â mwy o amrywiaeth rhwng y rhywiau i'r sector busnes yng Nghymru."

Dr Louise Bright
Cyfarwyddwr Ymchwil ac Ymgysylltu â Busnes, PDC

Cheryl Gourlay.png

"Yn NatWest, mae entrepreneuriaeth menywod yn ffocws enfawr i ni ac o ystyried effaith anghymesur pandemig Covid-19 ar fusnesau dan arweiniad menywod, does dim amser gwell na nawr i ymhelaethu ar y gefnogaeth hon ym mha ffordd bynnag y gallwn. Rydym eisoes yn gweithio gyda nifer o fusnesau gwych dan arweiniad menywod ledled Cymru felly mae'r cyfle i gefnogi Prifysgol De Cymru i gyflwyno eu rhaglen yn gyffrous iawn."

Cheryl Gourlay
Rheolwr Menywod mewn Busnes, NatWest

Christine Atkinson.png

"Mae bod yn rhan o'r rhwydwaith Entrepreneuriaeth Menywod (WEH) yn ffordd o gael dosau rheolaidd o ysbrydoliaeth, cymhelliant, hyder a 'gwybod-sut'! Mae'n cysylltu menywod sy'n meddwl am weithio drostynt eu hunain, y rhai sydd eisoes yn dechrau busnesau a'r rhai sydd wedi hen ennill eu sefyllfa fel perchnogion busnes."

Christine Atkinson
Pennaeth Hwb Entrepreneuriaeth Menywod, PDC 


Cysylltwch â ni

Gyda hybiau Cyfnewidfa PDC ym Campysau Pontypridd a Chasnewydd a chynnig ymgysylltu rhithwir cynhwysfawr, nid ydym byth yn bell i ffwrdd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd, cysylltwch â'n tîm yng Gyfnewidfa PDC ar [email protected] neu drwy ffonio 01443 482266

Stiwdio logo.png

Stiwdio Sefydlu

Startup Stiwdio yw gofod deori pwrpasol PDC yng nghanol Caerdydd, gan ddarparu cyfleusterau swyddfa sefydlog a lle gweithio ar y cyd.