Mae'r Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd yn gyfres o ddosbarthiadau meistr a digwyddiadau a ariennir yn llawn gan Brifysgol De Cymru mewn partneriaeth â NatWest Cymru.

Mae'r rhaglen oleuo hon wedi'i chynllunio ar gyfer menywod sydd ar gamau cynnar gweithredu ar eu syniad llawrydd neu fusnes newydd!

I gael gwybod mwy am sesiwn Medi 2023-2014, cysylltwch â Stiwdio.


The Developing Entrepreneurial Women Programme has supported many female founders on their start-up journey. From gaining financial and legal know-how, to developing a marketing strategy, the women on our programme have not only received technical knowledge, they have also benefited from a supportive community of female founders. Here we have showcased some of the thriving business ventures, and the inspiring women behind them.


Dewch â chi gan USW Exchange a NatWest Cymru 

Mae menywod yn cael profiadau sylfaenol wahanol i ddynion mewn busnes. Dengys ymchwil fod menywod sy'n dechrau a thyfu busnes yn wynebu mwy o rwystrau o ran mynediad at gyllid, cyfrifoldebau gofalu anghymesur, a gwahanol lefelau o fynediad at rwydweithiau.

Ymunwch â'r gyflwynwraig Gemma Casey wrth iddi ddod â straeon sylfaenwyr benywaidd gwych i fusnesau Cymreig sydd wedi wynebu pob her yma - a mwy. Mae Ysbrydoli Merched Cymru yn adrodd straeon y gallwch uniaethu â nhw, straeon i'ch ysbrydoli a rhoi'r hyder i chi symud ymlaen gyda'ch breuddwydion busnes. Gwrandewch ar Apple neu Spotify - a pheidiwch ag anghofio tanysgrifio!


Cysylltwch â USW Exchange: 

Yr oedd canolfannau CyfnewidFA PDC yng nghampysau Pontypridd a Chasnewydd ynghyd â chynnig ymgysylltu rhithwir cynhwysfawr, dydyn ni byth yn bell i ffwrdd.  

Pontypridd

Cyfnewidfa USW, 
Prifysgol De Cymru, 
Ffordd Llanilltud, 
Trefforest, 
Pontypridd CF37 1DL  

Casnewydd

Cyfnewidfa USW, 
Prifysgol De Cymru. 
Ffordd Wysg, 
Casnewydd 
NP20 2BP

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i amddiffyn hawliau unigolion yn unol â'r ddeddfwriaeth gyfredol, darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd yma.