Byddwch yn rhan o deulu PDC:

Rydych yn rhan o gymuned o dros 250,000 PDC anhygoel ledled y byd. Rydym yma i’ch cefnogi chi a thynnu sylw at eich talent gydol oes ar ôl graddio.


Eitem nodwedd Gorffennaf

july feature

Fe wnaethon ni ddal i fyny gyda Lucia (dosbarth BSc Cryfder a Chyflyru 2022) am ei nodau ar ôl graddio.

Rhoi yn ôl

giving back

Gwirfoddolwch eich amser a’ch arbenigedd i ysbrydoli myfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar.

Gyrfaoedd

careers

Rydym yma ar gyfer eich holl anghenion cefnogaeth gyrfa, cysylltwch ag aelod o’n tîm pwrpasol heddiw.

Hanesion Alumni

alumni stories

Rydym yn cysylltu’n rheolaidd gyda’n alumni i weld beth maen nhw wedi bod yn ei wneud ers graddio.

Digwyddiadau ar y ffordd

Sesiynau Cyflym Busnes Cymru

Cynhelir gan Cyfnewidfa PDC. Cyngor a chefnogaeth i wella eich busnes drwy ddefnyddio technoleg ddigidol.


Ble: Cyfnewidfa PDC Campws Pontypridd

Pryd: 7fed Medi

Ar gael i: Bawb

Digwyddiadau ar y ffordd

Llesiant Personol er Mantais Broffesiynol

Cynhelir gan Gyrfaoedd PDC. Sut y gallwn edrych ar ôl ein gilydd yn well er mwyn diogelu a hyrwyddo ein gyrfaoedd proffesiynol. 


Ble: Ar-lein

Pryd: Dydd Iau 18 Awst am 11:00 yb

Ar gael i: Bawb

Diweddarwch eich manylion

Cadwch mewn cysylltiad i gael yr holl newyddion diweddaraf.

update

Sicrhewch eich bod yn diweddaru eich manylion cyswllt er mwyn i ni allu rhoi’r diweddaraf i chi am bopeth sy’n digwydd yn eich cymuned Alumni.

Buddion

Manteisiwch ar ein gwasanaethau.

benefits

Edrychwch pa gefnogaeth sydd ar gael i fywyd ar ôl graddio. O gefnogaeth gyrfa, gostyngiadau i raddedigion i gael gafael ar wasanaethau a chyfleusterau.


Mae’r holl waith celf ar wefan Alumni PDC yn waith graddedigion. 

Credydau delwedd:

Delwedd baner: Shakiba Raki

Chwith i’r dde: Lucia Carpanini, Christie-Marie Williams, Atul Shyam, Arhantika Rebello

Diweddarwch eich manylion: Matthew Burnham-Jones

Buddion: Lauren Dutson