Byddwch yn rhan o deulu PDC:

Rydych yn rhan o gymuned o dros 250,000 PDC anhygoel ledled y byd. Rydym yma i’ch cefnogi chi a thynnu sylw at eich talent gydol oes ar ôl graddio.


Y Stori Uchaf

elsie landing

Rydym wedi crynhoi rhai o'n graddedigion entrepreneuraidd ysbrydoledig i ddathlu Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2023.

Rhoi yn ôl

giving back

Gwirfoddolwch eich amser a’ch arbenigedd i ysbrydoli myfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar.

Gyrfaoedd

careers

Rydym yma ar gyfer eich holl anghenion cefnogaeth gyrfa, cysylltwch ag aelod o’n tîm pwrpasol heddiw.

Hanesion Alumni

alumni stories

Rydym yn cysylltu’n rheolaidd gyda’n alumni i weld beth maen nhw wedi bod yn ei wneud ers graddio.

Digwyddiadau yn dod yn fuan!

Digwyddiadau yn dod yn fuan!

Diweddarwch eich manylion

Cadwch mewn cysylltiad i gael yr holl newyddion diweddaraf.

update

Sicrhewch eich bod yn diweddaru eich manylion cyswllt er mwyn i ni allu rhoi’r diweddaraf i chi am bopeth sy’n digwydd yn eich cymuned Alumni.

Buddion

Manteisiwch ar ein gwasanaethau.

benefits

Edrychwch pa gefnogaeth sydd ar gael i fywyd ar ôl graddio. O gefnogaeth gyrfa, gostyngiadau i raddedigion i gael gafael ar wasanaethau a chyfleusterau.


Mae’r holl waith celf ar wefan Alumni PDC yn waith graddedigion. 

Credydau delwedd:

Delwedd baner: Chloe Harvey-Hall

Chwith i’r dde: Lucia Carpanini, Christie-Marie Williams, Atul Shyam, Arhantika Rebello

Diweddarwch eich manylion: Matthew Burnham-Jones

Buddion: Lauren Dutson