Byddwch yn rhan o deulu PDC:

Rydych yn rhan o gymuned o dros 250,000 PDC anhygoel ledled y byd. Rydym yma i’ch cefnogi chi a thynnu sylw at eich talent gydol oes ar ôl graddio.


Y Stori Uchaf

hollymain

Rydym wedi crynhoi pedwar graddedig ysbrydoledig i ymddangos ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod!

Rhoi yn ôl

giving back

Gwirfoddolwch eich amser a’ch arbenigedd i ysbrydoli myfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar.

Gyrfaoedd

careers

Rydym yma ar gyfer eich holl anghenion cefnogaeth gyrfa, cysylltwch ag aelod o’n tîm pwrpasol heddiw.

Hanesion Alumni

alumni stories

Rydym yn cysylltu’n rheolaidd gyda’n alumni i weld beth maen nhw wedi bod yn ei wneud ers graddio.

Digwyddiadau ar y ffordd

Gyrfa Galw heibio 

Ydych chi'n edrych i drafod y bennod nesaf yn eich gyrfa graddedig? Mae'r digwyddiad yma i chi!


Ble: Llawr Gwaelod, Llyfrgell Canol Caerdydd

Pryd: Dydd Iau 2 Chwefror 2023 10:00-15:30

Ar gael i: Myfyrwyr a graddedigion yn y flwyddyn olaf

Digwyddiadau ar y ffordd

Sgiliau2Llwyddiant

Adnoddau i feithrin eich sgiliau, cynyddu eich parodrwydd gwaith a rhoi hwb i'ch gyrfa. Mae'r digwyddiadau'n cynnwys: Clinig CV, Rhwydweithio, Y Gyfrinach i Lwyddo mewn Cyfweliad a mwy!


Ble: Ar-lein

Pryd: Digwyddiadau lluosog drwy gydol Chwefror 2023

Agored i: Dosbarth 2019-2022

Diweddarwch eich manylion

Cadwch mewn cysylltiad i gael yr holl newyddion diweddaraf.

update

Sicrhewch eich bod yn diweddaru eich manylion cyswllt er mwyn i ni allu rhoi’r diweddaraf i chi am bopeth sy’n digwydd yn eich cymuned Alumni.

Buddion

Manteisiwch ar ein gwasanaethau.

benefits

Edrychwch pa gefnogaeth sydd ar gael i fywyd ar ôl graddio. O gefnogaeth gyrfa, gostyngiadau i raddedigion i gael gafael ar wasanaethau a chyfleusterau.


Mae’r holl waith celf ar wefan Alumni PDC yn waith graddedigion. 

Credydau delwedd:

Delwedd baner: Sam Dawson

Chwith i’r dde: Lucia Carpanini, Christie-Marie Williams, Atul Shyam, Arhantika Rebello

Diweddarwch eich manylion: Matthew Burnham-Jones

Buddion: Lauren Dutson