Byddwch yn rhan o deulu PDC:

Rydych yn rhan o gymuned o dros 250,000 PDC anhygoel ledled y byd. Rydym yma i’ch cefnogi chi a thynnu sylw at eich talent gydol oes ar ôl graddio.


Y Stori Uchaf

sophie

Mae'n Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ac rydym wedi crynhoi chwe graddedig ysbrydoledig i ymddangos!

Rhoi yn ôl

giving back

Gwirfoddolwch eich amser a’ch arbenigedd i ysbrydoli myfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar.

Gyrfaoedd

careers

Rydym yma ar gyfer eich holl anghenion cefnogaeth gyrfa, cysylltwch ag aelod o’n tîm pwrpasol heddiw.

Hanesion Alumni

alumni stories

Rydym yn cysylltu’n rheolaidd gyda’n alumni i weld beth maen nhw wedi bod yn ei wneud ers graddio.

Digwyddiadau ar y ffordd

Matron Yfory: Lord Browne of Madingley

Cyfres o sgyrsiau cyhoeddus a gynhaliwyd gan PDC yn cynnwys yr Arglwydd Browne, Cadeirydd BeyondNetZero, menter ecwiti twf hinsawdd.


Ble: PDC Campws

Pryd: Dydd Llun Rhagfyr 12fed | 12:00-1.00yp

Ar gael i: Bawb

Digwyddiadau ar y ffordd

Cydweithredu a Chacen

Cynhelir gan Gyrfaoedd PDC. Bydd ein sesiynau Cydweithredu a Chacen yn rhoi cyfle i rwydweithio â'r gymuned fusnes leol a bydd yn cynnwys siaradwr allweddol.


Ble: Campws Cyfnewid PDC Pontypridd

Pryd: 8fed Rhagfyr | 10:00 - 11:30

Ar gael i: Bawb

Diweddarwch eich manylion

Cadwch mewn cysylltiad i gael yr holl newyddion diweddaraf.

update

Sicrhewch eich bod yn diweddaru eich manylion cyswllt er mwyn i ni allu rhoi’r diweddaraf i chi am bopeth sy’n digwydd yn eich cymuned Alumni.

Buddion

Manteisiwch ar ein gwasanaethau.

benefits

Edrychwch pa gefnogaeth sydd ar gael i fywyd ar ôl graddio. O gefnogaeth gyrfa, gostyngiadau i raddedigion i gael gafael ar wasanaethau a chyfleusterau.


Mae’r holl waith celf ar wefan Alumni PDC yn waith graddedigion. 

Credydau delwedd:

Delwedd baner: Emelye Rumble

Chwith i’r dde: Lucia Carpanini, Christie-Marie Williams, Atul Shyam, Arhantika Rebello

Diweddarwch eich manylion: Matthew Burnham-Jones

Buddion: Lauren Dutson