Astudio Ôl-raddedig

Bydd cyrsiau ôl-raddedig yn ymestyn eich sylfaen sgiliau a dyfnhau eich gwybodaeth, ac fe allant wella eich rhagolygon gyrfaol yn fawr.

Mae mwy na 5,500 o fyfyrwyr yn dewis astudio cwrs ôl-raddedig gyda ni bob blwyddyn, ac rydym ni’n gwybod pam. Mae ein cyrsiau o ansawdd uchel, ein darlithwyr arobryn a’n cymorth rhagorol i fyfyrwyr yn rhoi popeth sydd ei angen arnynt i lwyddo.