POSTGRAD

Astudio Ôl-raddedig

PRIFYSGOL DE CYMRU

Mae mwy na 5,500 o fyfyrwyr yn dewis astudio cwrs ôl-raddedig gyda ni bob blwyddyn, ac rydym ni’n gwybod pam. 

Mae ein cyrsiau o ansawdd uchel, ein darlithwyr arobryn a’n cymorth rhagorol i fyfyrwyr yn rhoi popeth sydd ei angen arnynt i lwyddo. 

CYRSIAU

Bydd ein cyrsiau ôl-raddedig a'n graddau ymchwil ôl-raddedig yn ymestyn eich sylfaen sgiliau a dyfnhau eich gwybodaeth, ac fe allant wella eich rhagolygon gyrfaol yn fawr.

Mae mwyafrif ein cyrsiau'n cychwyn ym mis Medi neu fis Chwefror.

EIN MYFYRWYR

Steve Sparkes

"Troais fy angerdd yn yrfa gydag astudiaethau ôl-raddedig."

BlueOrange1 - Copy.jpg

Corrie Barber

"Neidio'n ôl i'm hastudiaethau yw'r penderfyniad gorau i mi wneud erioed."

Pink&Yellow.jpg

Tiffany Kew

"Roeddwn i eisiau dysgu sgiliau newydd – felly dewisais i astudiaethau ôl-raddedig."

BlueRed1.jpg

Vishnu Dhanapal

"Dysgais sut i fod yn arweinydd gwych drwy fy ngradd Meistr yn PDC."


Blue&Green - Copy.jpg

Kirsty Perrett

"Ar ôl 12 mlynedd ym maes cyfrifiadureg, uwchraddiais fy ngwybodaeth gydag ymchwil PhD."

Orange&Purple.jpg