Prentisiaethau Gradd

Prentisiaethau Gradd

Mae prentisiaethau gradd yn ffordd wych i fyfyrwyr gael profiad gwaith yn y byd go iawn ac i gyflogwyr lenwi bylchau sgiliau. Gan gyfuno dysg addysg uwch a phrofiad gwaith yn y byd go iawn, mae cyflogwyr, prifysgolion a chyrff proffesiynol yn dylunio prentisiaethau gradd yn benodol ar gyfer y ddau grŵp (myfyrwyr a chyflogwyr) er mwyn cael buddion enfawr o'i gilydd. 

I fyfyrwyr, mae'n gyfle i gael profiad o'r byd gwaith, i ennill cyflog, i ddysgu eu crefft ac i gymryd y cam cyntaf yn eu dewis yrfa. I gyflogwyr, mae'n gyfle i ddenu talent newydd, yn benodol y sawl sydd eisoes yn rhagori, gan lenwi bylchau a buddio o unrhyw ariannu sydd ar gael. 

I ddysgu mwy am ein hopsiynau prentisiaeth ar gyfer myfyrwyr a chyflogwyr, cliciwch ar y ddolen berthnasol isod.