Llety

Mae'r lle rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei ddysgu.  P'un a ydych chi eisiau byw ar y campws yn PDC Pontypridd (Trefforest) neu yn y ddinas (Caerdydd neu Gasnewydd), byddwn yn eich helpu i deimlo'n gartrefol.  Mae byw mewn neuaddau myfyrwyr yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd, ond rydym hefyd yn cynnig opsiynau llety sector preifat.

mailto:accom@southwales.ac.uk

Cysylltwch â'r Swyddfa llety

E-bost: accom@southwales.ac.uk
Ffôn: 01443 482044