Llety

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei ddysgu.

P'un a ydych am fyw ar y campws yn USW Pontypridd (Treforest) neu yn y ddinas (Caerdydd neu Gasnewydd), byddwn yn eich helpu i deimlo'n iawn gartref.

Mae gennym lawer o opsiynau llety, felly gallwch ddewis beth sy'n fwyaf addas i chi. Mae byw mewn neuaddau myfyrwyr yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd, ond rydym hefyd yn cynnig opsiynau llety yn y sector preifat.

Os oes angen help neu gyngor arnoch chi, gallwch gysylltu â'r gwasanaethau llety trwy [email protected] neu ffonio 01443 482044 (ynghyd â pheiriant ateb 24 awr).

Open Day Accommodation Exterior_33905.jpg
FAQ - Welsh.png

Mae gennym neuaddau myfyrwyr ar gael ar bob campws neu 3ydd parti neu lety preifat.

Darganfyddwch fwy am eich opsiynau yma.

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 95.76 yr wythnos i £ 135.00 yr wythnos (Prisiau 20/21). Gweld y tabl hwn o gostau llety.

Mae yna gynigion adar cynnar yn ogystal â llawer o wahanol opsiynau talu lle gallwch chi dalu'n llawn neu mewn rhandaliadau.

Ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth.

Mae ystafell wely neuadd yn cynnwys gwely, cwpwrdd dillad, storfa, cadair, desg a mynediad i'r rhyngrwyd. Mae ceginau a rennir yn cynnwys microdon, popty, tostiwr, tegell, oergell a rhewgell, ac mae cyfleusterau golchi dillad ar gael ym mhob preswylfa.

Gallwch ddarganfod mwy trwy edrych ar eich opsiynau llety.

Byddwch yn derbyn eich e-bost archebu llety trwy e-bost unwaith y bydd eich lle yn USW yn dod yn gwmni diamod (a'ch bod yn gymwys i gofrestru ar eich cwrs). I'r rhan fwyaf o fyfyrwyr, bydd hyn ar ôl cyhoeddi canlyniadau'r arholiadau yn yr haf. Bydd angen cais fisa dilys ar fyfyrwyr rhyngwladol hefyd.

Darganfyddwch fwy yma.

Ar ôl i chi benderfynu dod i USW, wedi edrych ar ein hopsiynau llety ac wedi'ch gosod fel cwmni diamod neu gwmni amodol, gallwch wneud cais am lety trwy lenwi'r ffurflen ar-lein.

Gweld y dudalen ymgeisio.

contact us welsh.png

Oes gennych chi gwestiynau? Cysylltwch â ni:

Ffôn: 01443 482044 (ynghyd â pheiriant ateb 24 awr)
E-bost: 
[email protected]

mailto:[email protected]