Mae lle chi'n byw mor bwysig â'r hyn rydych chi'n dysgu.

Mae neuaddau yn rhan fawr o’ch profiad fel myfyriwr ac mae llety ym mhob un o’n tri lleoliad. Os nad ydych chi eisiau byw yn agos at y campws, mae yna gysylltiadau trafnidiaeth gwych i'ch cadw chi mewn cysylltiad.

Accommodation

Pontypridd

treforest accommodation

Mae neuaddau ym Mhontypridd ar y campws ac maen nhw’n rhan fawr o’r awyrgylch cymunedol y mae ein myfyrwyr yn ei garu. Wedi’i fframio gan fryniau gwyrdd a gyda dros 1,200 o ystafelloedd a myfyrwyr o bob rhan o’r DU a’r byd, byddwch yn gwneud ffrindiau am oes.

Caerdydd

cardiff accommodation

Mae ein llety yng nghanol y ddinas yn daith gerdded fer i gampws creadigol Caerdydd. Ac os nad ydych chi’n astudio yng Nghaerdydd, ond eich bod chi eisiau byw yn y ddinas, fe allwch chi – mae’n gyflym ac yn hawdd cyrraedd Casnewydd a Phontypridd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Casnewydd

newport accommodation

Mae Casnewydd yn ddinas gyffrous, annibynnol ac amlddiwylliannol.

Pam Llety Myfyrwyr?

Cymuned Gyfeillgar o Fyfyrwyr

Mae ymgartrefu a gwneud ffrindiau newydd yn gamau cyntaf pwysig ym mywyd prifysgol. Mae byw mewn llety myfyrwyr yn rhoi’r cyfle perffaith i gwrdd â gwahanol bobl sy’n astudio amrywiaeth o bynciau.


Prif Leoliad

Mae pob un o’n hopsiynau llety wedi’u lleoli’n berffaith, nid yn unig yn agos at y campws, ond hefyd i’r siopau lleol, tafarndai, a chysylltiadau trafnidiaeth. Mae pob un o'n campysau hefyd o fewn teithiau trên byr oddi wrth ei gilydd.


Ennill Annibyniaeth

Cymryd y cam a symud oddi cartref yw'r cam cyntaf tuag at ennill rhywfaint o annibyniaeth. Dysgwch sut i reoli eich arian, coginio ac wrth gwrs sut i weithio'r peiriant golchi.


accommodation three image block


Canllaw Llety

Mae ein Canllaw Llety yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.

O'r opsiynau llety amrywiol ar draws ein lleoliadau i ddarganfod beth sydd angen i chi ei bacio, mae'r holl wybodaeth yma i chi.

Mae eich arian yn mynd ymhellach yma hefyd. Rydym yn falch o fod yn un o ddarparwyr llety prifysgol mwyaf cystadleuol o ran pris yn Ne-orllewin Lloegr a Chymru.

Accommodation Guide


Diwrnodau Agored

open day long

Ymwelwch â ni ar diwrnod agored i weld y llety drosoch eich hun ac i ymuno ar daith llety.

Dan arweiniad llysgennad myfyrwyr, byddant yn dweud wrthych am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru a beth i'w ddisgwyl tra'n byw mewn neuaddau.

28th-sept-open-day-sqaure-welsh

Diwrnod Agored Israddedig ar y Campws

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 3yp

30th-nov-open-day-sqaure-welsh

Diwrnod Agored Israddedig ar y Campws

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 3ypEich Opsiynau Talu

Y broses dyrannu

Sut i wneud Cais

Archwiliwch ein Lleoliadau