room 9

PDC PONTYPRIDD - Y GANOLFAN GYNADLEDDA

Canolfan gynadledda benodedig, bwrpasol 20 munud yn unig o’r brifddinas. Mae Canolfan Gynadledda PDC, ar ein campws ym Mhontypridd, yn darparu lle hyblyg y gellir ei addasu ar gyfer amrywiaeth eang o ddigwyddiadau, gyda’r fantais ychwanegol o lety ar y safle yn ystod misoedd yr haf.

Gyda chefnogaeth tîm profiadol o weithwyr digwyddiadau proffesiynol, Canolfan Gynadledda PDC yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer popeth o gyfarfodydd bach, dethol i gynadleddau mawr.


CYFLEUSTERAU’R GANOLFAN GYNADLEDDA:

 • Ystafelloedd o amrywiol faint - o ystafell fwrdd ddethol i 10 o bobl i 220 o fynychwyr mewn rhesi
 • Dodrefn hyblyg a chynlluniau llwyfannu i weddu i’ch anghenion
 • Offer clyweledol wedi’i gynnwys ym mhob ystafell   
 • Wi-Fi am ddim
 • Ystafelloedd wedi’u haerdymheru
 • Gofod cymunedol ychwanegol ar gyfer rhwydweithio a lluniaeth
 • Arlwyo ar y safle i weddu i’ch anghenion cyllidebol a dietegol
 • Parcio ar y safle


Rydym yn cynnig llety ar y safle, gyda dros 1,000 o ystafelloedd gwely en-suite gydag oergell fach, ar  gael trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst. Cynigir llety ar sail hunanarlwyo, gwely a brecwast, neu bob pryd yn ystod y dydd, ac mae yna dderbynfa 24 awr.


chairs main hall

CYFLEUSTERAU CAMPWS PONTYPRIDD:


 • Darlithfeydd
 • Awditoria
 • Neuaddau Arddangos
 • Ystafelloedd bwrdd
 • Stiwdios dawns
 • Ystafelloedd cyfarfod
 • Cyfleusterau chwaraeon - gan gynnwys Parc Chwaraeon 30 erw PDC
 • Lleoeddrhwydweithio


Mae bwytai ar steil caffi, tafarn a chlwb nos traddodiadol hefyd ar gael ar y campws, ynghyd â chyfleusterau ffitrwydd ar y safle, peiriant

twll-yn-y-wal, siop a golchdy.

 

Mae’r cyfan dafliad carreg o’r brif orsaf reilffordd a cheir mynediad cyflym a hawdd i’r M4.

 

Mae canolfan gynadledda Pontypridd yn un o dri chyfleuster cynadleddau a digwyddiadau Prifysgol De Cymru. Mae cyfleusterau ychwanegol ac ategol wedi’u lleoli yng nghanol

dinas Caerdydd yn yr Atriwm ac ar ein campws yng Nghasnewydd.

Welsh contact us