Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau

[email protected]


Enillwyr Gwobr Recriwtio Myfyrwyr ac Allgymorth HELOA ar gyfer yr Arfer Gorau 2019/20 


CYNHADLEDD ATHRAWON A CHYNGHORWYR 2021

Ymunwch â ni ar Ddydd Mercher 15 Rhagfyr ar gyfer ein Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr flynyddol ar Gampws Dinas Casnewydd. 

Bydd UCAS yn agor y digwyddiad gyda'r wybodaeth ddiweddaraf cyn y dyddiad cau ym mis Ionawr 2022. Mae ein rhaglen yn cynnwys cyfres o weithdai, lle byddwn yn archwilio pynciau fel ehangu cyfranogiad a pham ei fod yn bwysig, Meincnodau Gatsby, Cwricwlwm i Gymru a sgiliau astudio ar gyfer carfannau Covid. Byddwn yn cau'r digwyddiad gyda diweddariad sector AU, gan ganolbwyntio'n benodol ar y materion sydd o bwys i chi a'ch myfyrwyr.

Lawrlwythwch y rhaglen lawn yma

RHAGLEN TYMOR YR HYDREF I YSGOLION A CHOLEGAU

Lawrlwythwch ein rhaglen o ddigwyddiadau tymor yr Hydref, i gefnogi eich myfyrwyr ar eu taith i'r brifysgol.

Mae  modd darparu ein sgyrsiau a gweithdai rhad-ac-am-ddim wyneb yn wyneb neu ar-lein. Mae sesiynau ar gael yn Gymraeg neu Saesneg ar adeg sy'n gyfleus i chi a'ch myfyrwyr blwyddyn 12/13 (neu flwyddyn coleg gyfwerth).

Welsh Brochure