Enillwyr Gwobr Recriwtio Myfyrwyr ac Allgymorth HELOA ar gyfer yr Arfer Gorau 2019/20 


Ysgolion a Cholegau

Mae'r Tîm Recriwtio Myfyrwyr yn gweithio gydag ysgolion a cholegau i gynorthwyo myfyrwyr i symud ymlaen i Addysg Uwch, i ddarparu cyngor ac arweiniad ar geisiadau, cyllid myfyrwyr ac opsiynau astudio. Mae'r tîm yn cynrychioli PDC mewn digwyddiadau ac arddangosfeydd ledled y DU ac Iwerddon, ac yn trefnu ymweliadau ar y campws a diwrnodau agored fel y gall myfyrwyr gael profiad o PDC. 

Cysylltu â ni:
[email protected]

Schools and CollegesPencyn Goroesi UCAS

Rydym wedi datblygu Canllaw Goroesi UCAS i gefnogi eich myfyrwyr drwy’r broses ymgeisio i Addysg Uwch. 

O waith ymchwil cychwynnol i gwestiynau i ofyn ar ddiwrnodau agored, yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ysgrifennu’r datganiad personol, mae gan y canllaw popeth sydd angen ar eich myfyrwyr i baratoi eu ceisiadau UCAS. 

UCAS Survival Guide.png