SRT

Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau

Mae Tîm Recriwtio Myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn gyfrifol am recriwtio myfyrwyr yn y DU. Maen nhw hefyd yn hyrwyddo cyfleoedd allgymorth, ymgysylltu a dysgu gydag ysgolion a cholegau ledled y wlad.

Mae’r tîm yn cynnig sgyrsiau, cyflwyniadau a diwrnodau ymweld (ar y campws ac oddi ar y campws) ar ystod eang o bynciau Addysg Uwch, gan gynnwys UCAS, y broses ymgeisio, bywyd myfyriwr ac astudio gradd prifysgol ar safle coleg partner. Mae’r tîm hefyd yn cynnig cyngor a chymorth uniongyrchol i ysgolion a cholegau, eu staff a myfyrwyr ar nifer o ymholiadau addysg a phrifysgol.

Mae’r Tîm Recriwtio Myfyrwyr hefyd yn rheoli a chefnogi Myfyrwyr Llysgennad y Brifysgol, sy’n helpu gyda diwrnodau agored, nosweithiau gwybodaeth a digwyddiadau corfforaethol.

Mae modd cysylltu â’r tîm drwy e-bost neu ffonio 03455 760 751. Porwch drwy’r digwyddiadau a gweithgareddau sydd ar gael isod.