[email protected]


Enillwyr Gwobr Recriwtio Myfyrwyr ac Allgymorth HELOA ar gyfer yr Arfer Gorau 2019/20 


RHAGLEN TYMOR YR HAF AR GYFER YSGOLIAN A CHOLEGAU

Bwrwch olwg ar ein rhaglen o weithgareddau tymor yr haf ar gyfer ysgolion a cholegau, i gefnogi eich myfyrwyr gyda'u taith i'r brifysgol.

Mae modd darparu ein sgyrsiau a gweithdai rhad-ac-am-ddim wyneb yn wyneb neu ar-lein. Mae sesiynau ar gael yn Gymraeg neu Saesneg ar adeg sy'n gyfleus i chi a'ch myfyrwyr blwyddyn 12/13 (neu flwyddyn coleg cyfatebol).

Welsh SC Brochure Summer Cover

Pencyn Goroesi UCAS

Rydym wedi datblygu Canllaw Goroesi UCAS i gefnogi eich myfyrwyr drwy’r broses ymgeisio i Addysg Uwch. 

O waith ymchwil cychwynnol i gwestiynau i ofyn ar ddiwrnodau agored, yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ysgrifennu’r datganiad personol, mae gan y canllaw popeth sydd angen ar eich myfyrwyr i baratoi eu ceisiadau UCAS. 


UCAS Survival Guide.png