SRT

Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau

Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr - Dydd Gwener 18 Ionawr 2019

Mae ein cynhadledd flynyddol yn angenrheidiol ar gyfer athrawon a chynghorwyr sy’n cyfrannu at addysg dros 16 oed. Bydd y gynhadledd rhad ac am ddim yn archwilio materion sy’n ymwneud â derbyn myfyrwyr i addysg uwch, gan gynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu proffesiynol a rhwydweithio.

Nawr yn ei 11eg blwyddyn, bydd Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr 2019 yn canolbwyntio ar ddewis y myfyriwr. Ynghyd â newidiadau sylweddol i’r farchnad Addysg Uwch, cymwysterau Lefel 3 mwy amrywiol a chymaint o wybodaeth ar gael ar-lein, mae gan fyfyrwyr y genhedlaeth ddigidol ragor o bŵer nag erioed dros eu penderfyniadau Addysg Uwch.

Bwriad ein cynhadledd yw helpu athrawon a chynghorwyr i fynd i’r afael â chynigion diamod, cymwysterau portffolio a gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, yn ogystal â chynnig cyngor ymarferol, arbenigol ar sut i lenwi cais prifysgol. Bydd hefyd cyfle i ddiweddaru gwybodaeth pwnc er mwyn cynorthwyo a chynghori myfyrwyr yn y ffordd orau posib. 

Bydd manylion archebu ar gael ar y dudalen hon yn fuan. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni.

Newport City Campus


Mae Tîm Recriwtio Myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn gyfrifol am recriwtio myfyrwyr yn y DU. Maen nhw hefyd yn hyrwyddo cyfleoedd allgymorth, ymgysylltu a dysgu gydag ysgolion a cholegau ledled y wlad.

Mae’r tîm yn cynnig sgyrsiau, cyflwyniadau a diwrnodau ymweld (ar y campws ac oddi ar y campws) ar ystod eang o bynciau Addysg Uwch, gan gynnwys UCAS, y broses ymgeisio, bywyd myfyriwr ac astudio gradd prifysgol ar safle coleg partner. Mae’r tîm hefyd yn cynnig cyngor a chymorth uniongyrchol i ysgolion a cholegau, eu staff a myfyrwyr ar nifer o ymholiadau addysg a phrifysgol.

Mae’r Tîm Recriwtio Myfyrwyr hefyd yn rheoli a chefnogi Myfyrwyr Llysgennad y Brifysgol, sy’n helpu gyda diwrnodau agored, nosweithiau gwybodaeth a digwyddiadau corfforaethol.

Mae modd cysylltu â’r tîm drwy e-bost neu ffonio 03455 760 751. Porwch drwy’r digwyddiadau a gweithgareddau sydd ar gael isod.