SRT

Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau

Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr - Dydd Gwener 18 Ionawr 2019

Bellach yn ei 11eg blwyddyn, bydd ein cynhadledd 2019 yn hanfodol ar gyfer athrawon a chynghorwyr sy'n gweithio mewn addysg ôl-16. Bydd y digwyddiad hwn - sy'n rhad ac am ddim - yn ystyried materion sy'n ymwneud â myndediad i addysg uwch, ac yn darparu cyfle gwych am rwydweithio a datblygiad proffesiynol.

Os oes gwestiwn gyda chi, gallwch gysylltu â ni.

Gwybodaeth bwysig am y broses neilltuo lle:

  • I sicrhau bod cynadleddwyr yn cael y wybodaeth fwya' perthnasol iddynt, dylai pob aelod staff neilltuo lle yn eu henwau eu hunain
  • Yn ystod pob sesiwn, mae'r gweithdai i gyd yn cael eu cynnal ar yr un pryd. Felly, dylech ddewis un gweithdy ym mhob sesiwn
  • Noder - ni fydd modd parcio yng Nghampws Dinas Casnewydd
  • Anfonir cyfarwyddiadau ymuno ar ebost ychydig wythnosau cyn y digwyddiad

                      Neilltuwch eich lle