Diwrnodau Agored yw’r ffordd ddelfrydol o ddarganfod y cyfleoedd sy’n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru, yn broffesiynol ac yn bersonol.

Mewn diwrnod agored PDC, cewch gyfle i archwilio ein campysau, cyfarfod â staff academaidd a myfyrwyr presennol, cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy’n ymwneud â’ch cwrs, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru, mynd ar deithiau o amgylch y llety a’r cyfleusterau, a chael llawer o gyngor ar gefnogaeth, arian, gyrfaoedd, ac opsiynau astudio.


Ymunwch â ni am Ddiwrnod Agored:

Ar y Campws

Cynhelir digwyddiadau ar y campws trwy gydol y flwyddyn. Gyda phum campws ar draws tri lleoliad, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan Dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad.

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 3yp

Y Digwyddiad: Ymunwch â ni ar y campws ar gyfer ein Diwrnod Agored ddydd Sadwrn 22 Hydref. Dyma’ch cyfle i grwydro’r campws a’r lleoliadau cyfagos, cael gwybodaeth a chyngor manwl ar y cwrs neu bwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo, mynd ar deithiau tywys o amgylch ein cyfleusterau, gofyn llawer o gwestiynau am yrfaoedd, arian a chymorth, a i gael blas ar sut beth yw bywyd ym Mhrifysgol De Cymru.

Sut i Neulltio'ch Lle: Neulltio eich lle gan ddefnyddio'r ffurflen archebu diwrnod agored. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ar y campws!

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 3yp

Y Digwyddiad: Ymunwch â ni ar y campws ar gyfer ein Diwrnod Agored ar ddydd Sadwrn 14 Ionawr 2023. Dyma'ch cyfle i archwilio'r campws a'r lleoliadau cyfagos, cael gwybodaeth fanwl a chyngor ar y cwrs neu'r pwnc y mae gennych ddiddordeb mewn astudio, ei arwain teithiau o amgylch ein cyfleusterau, gofyn llawer o gwestiynau am yrfaoedd, arian a chymorth, a chael blas ar fywyd ym Mhrifysgol De Cymru.

Sut i Neulltio'ch Lle: Neulltio eich lle gan ddefnyddio'r ffurflen archebu diwrnod agored. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ar y campws!

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 3yp

Y Digwyddiad: Ymunwch â ni ar y campws ar gyfer ein Diwrnod Agored ar ddydd Sadwrn 17 Mehefin 2023. Dyma'ch cyfle i archwilio'r campws a'r lleoliadau cyfagos, cael gwybodaeth fanwl a chyngor ar y cwrs neu'r pwnc y mae gennych ddiddordeb mewn astudio, ei arwain teithiau o amgylch ein cyfleusterau, gofyn llawer o gwestiynau am yrfaoedd, arian a chymorth, a chael blas ar fywyd ym Mhrifysgol De Cymru.

Sut i Neulltio'ch Lle: Neulltio eich lle gan ddefnyddio'r ffurflen archebu diwrnod agored. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ar y campws!

Campus TourNeilltuwch le

Open Days Bloggers

Yn barod i archebu ar ddiwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfod y cyfleoedd sy'n aros amdanoch chi? 

Cyrraedd Yma

PT MBA - Newport Campus.jpg

Mynnwch wybodaeth am ble y gallwch ddod o hyd i ni a beth allwch chi ei wneud pan ymwelwch.

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhoi cynnig ar ddysgu llawer o bethau newydd a dod yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. 

Sgwrsio â ni

Chat with us

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydyn ni yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.