Diwrnodau Agored yw’r ffordd ddelfrydol o ddarganfod y cyfleoedd sy’n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru, yn broffesiynol ac yn bersonol.

Mewn diwrnod agored PDC, cewch gyfle i archwilio ein campysau, cyfarfod â staff academaidd a myfyrwyr presennol, cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy’n ymwneud â’ch cwrs, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru, mynd ar deithiau o amgylch y llety a’r cyfleusterau, a chael llawer o gyngor ar gefnogaeth, arian, gyrfaoedd, ac opsiynau astudio.


Digwyddiadau Sydd i'w Ddod

30 Medi - Open Days

Diwrnod Agored Israddedig ar y Campws

Pryd: 30 Medi 2023

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 3yp

28 Hydref - Open Days

Diwrnod Agored Israddedig ar y Campws

Pryd: 28 Hydref 2023

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 3yp

25 Tachwedd - Open Days

Diwrnod Agored Israddedig ar y Campws

Pryd: 25 Tachwedd 2023

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 3yp

13 Ionawr - Open Days

Diwrnod Agored Israddedig ar y Campws

Pryd: 13 Ionawr 2024

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 3yp


Bwrsariaeth Teithio PDC

Mae'r Bwrsariaeth Teithio PDC yn talu am gostau rhesymol sy'n gysylltiedig ag ymweld â Phrifysgol De Cymru i fynychu diwrnod agored israddedig, cyfweliad neu ddiwrnod ymgeisio.

Ewch i'n tudalen we bwrsariaeth i gael rhagor o wybodaeth am gymhwysedd a sut i wneud cais.

travel resized.jpg


Pan fyddwch yn ymuno â ni ar y campws:

Open Day

Cynhelir digwyddiadau ar y campws trwy gydol y flwyddyn. Dyma’ch cyfle i archwilio ein campysau a’n lleoliadau cyfagos, cael gwybodaeth a chyngor manwl ar y cwrs neu bwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo, mynd ar deithiau tywys o amgylch ein cyfleusterau, gofyn llawer o gwestiynau am yrfaoedd, arian a chymorth, a chael blas ar sut beth yw bywyd ym Mhrifysgol De Cymru.

Gyda phum campws ar draws tri lleoliad, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan Dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad.

Pan fyddwch yn ymuno â ni ar-lein:

online open day

Mae digwyddiadau ar-lein yn ffordd ddelfrydol o brofi sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru o gysur eich cartref eich hun. Trwy feddalwedd rhithwir a fideos, gallwch archwilio'r campws, darganfod ein cyrsiau, a siarad â staff a myfyrwyr.

Pan fyddwch yn mynychu digwyddiad ar-lein, anfonir amserlen atoch yn nodi sut y bydd y noson yn rhedeg. Nodwch y cwrs a’r sgyrsiau pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddynt, ochr yn ochr ag unrhyw bynciau allweddol yr hoffech gael rhagor o wybodaeth amdanynt, megis cyllid a chymorth i fyfyrwyr, ac wrth glicio botwm, byddwch yn galw heibio ac allan o sgyrsiau, cyflwyniadau , fideos llif byw a llawer mwy!