Diwrnodau Agored

ISRADDEDIG

Mae'n rhaid i chi aros gartref, ond nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid i chi atal eich dyfodol hefyd. Ein Diwrnodau Agored Ar-lein yw'r ffordd ddelfrydol o ddarganfod y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru.

Yn ein Diwrnodau Agored Ar-lein gallwch gyrchu cyflwyniadau cwrs gan staff academaidd yn ogystal â sgwrsio’n fyw gyda staff a myfyrwyr cyfredol i ddarganfod sut brofiad yw byw ac astudio yma.

Gallwch hefyd ddarganfod mwy am lety, Cymorth i Fyfyrwyr, Cyllid Myfyrwyr, Gyrfaoedd, graddau Blwyddyn Sylfaen neu Network 75 drwy sgwrs fyw yn ystod y ffair wybodaeth.

Neilltuwch eich lle ar gyfer y digwyddiadau nesaf:
Diwrnod agored ar-lein - Dydd Sadwrn 16 Hydref
Diwrnod agored ar-lein ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

ÔL-RADDEDIG a Rhan-Amser

Rydyn ni wedi symud ein Nosweithiau Agored ar-lein er mwyn i chi allu darganfod y cyfleoedd ym Mhrifysgol De Cymru. Porwch drwyddo’r cynnwys unigryw hwn pryd bynnag ac mor aml ag y dymunwch o ddiogelwch eich soffa.

Neilltuwch eich lle ar gyfer y digwyddiadau nesaf:
Diwrnod agored - Dydd Mercher 19 Ionawr
Diwrnod agored ar-lein ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

USW - Live

Mae USW - Live yn gadael ichi glywed yn uniongyrchol gan staff, sydd ar flaen eu maes ac sy'n cynhyrchu ymchwil blaenllaw a chyfrannu at ddatblygiadau yn eu maes arbenigedd.

Dyma ddigwyddiad i ddarpar fyfyrwyr sy'n ystyried astudio yn PDC, yn ogystal ag unrhyw un sydd eisiau clywed gan ein staff, myfyrwyr a graddedigion am yr ymchwil sy'n digwydd yn PDC a sut mae hyn yn effeithio ar y byd yn 2020.

Sgwrsiwch â ni

Eisiau gwybod mwy am fywyd myfyriwr, astudio cwrs penodol neu sut brofiad yw byw yn Ne Cymru, neu beth yn union mae PDC fel? Sgwrsiwch gyda'n llysgenhadon ar Unibuddy, sydd wedi profi'r cyfan y mae gan PDC i'w chynnig.

 

Os oes gennych gwestiwn ynglyn â'ch cwrs, modiwlau neu gyfleusterau, sgwrsiwch gyda'n staff academaidd i ddarganfod mwy!