Diwrnodau Agored yw’r ffordd ddelfrydol o ddarganfod y cyfleoedd sy’n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru, yn broffesiynol ac yn bersonol.

Mewn diwrnod agored PDC, cewch gyfle i archwilio ein campysau, cyfarfod â staff academaidd a myfyrwyr presennol, cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy’n ymwneud â’ch cwrs, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru, mynd ar deithiau o amgylch y llety a’r cyfleusterau, a chael llawer o gyngor ar gefnogaeth, arian, gyrfaoedd, ac opsiynau astudio.

Ymunwch â ni am Ddiwrnod Agored: 

Ar y Campws

Tour Of Campus

Cynhelir digwyddiadau ar y campws drwy gydol y flwyddyn. Gyda phum campws ar draws tri lleoliad, gallwch brofi'r amrywiaeth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a thawelwch cefn gwlad.

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 12yp - 3yp

Y Digwyddiad: Newydd gael eich canlyniadau ac yn edrych ar ble i astudio, neu efallai eich bod eisoes wedi cael cynnig gan PDC? Ymunwch â ni ar y campws ar gyfer ein Diwrnod Agored Clirio ar ddydd Sadwrn 20 Awst. Dyma'ch cyfle i archwilio'r campws a'r lleoliadau cyfagos, cael gwybodaeth a chyngor manwl ar y cwrs neu'r pwnc y mae gennych ddiddordeb mewn ei astudio, mynd ar deithiau tywys o'n cyfleusterau, gofyn llawer o gwestiynau am yrfaoedd, arian a chefnogaeth, a chael blas ar sut beth yw bywyd yn PDC. 

Sut i Archebu: Archebwch eich lle gan ddefnyddio'r ffurflen archebu diwrnod agored. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ar y campws!

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 3yp - 6yp

Y Digwyddiad: Newydd gael eich canlyniadau ac yn edrych ar ble i astudio, neu efallai eich bod eisoes wedi cael cynnig gan PDC? Ymunwch â ni ar y campws ar gyfer ein Diwrnod Agored Clirio ar ddydd Dydd Iau 25 Awst. Dyma'ch cyfle i archwilio'r campws a'r lleoliadau cyfagos, cael gwybodaeth a chyngor manwl ar y cwrs neu'r pwnc y mae gennych ddiddordeb mewn ei astudio, mynd ar deithiau tywys o'n cyfleusterau, gofyn llawer o gwestiynau am yrfaoedd, arian a chefnogaeth, a chael blas ar sut beth yw bywyd yn PDC. 

Sut i Archebu: Archebwch eich lle gan ddefnyddio'r ffurflen archebu diwrnod agored. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ar y campws!

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 4yp-7yp

Y Digwyddiad: Ymunwch â ni ddydd Mercher 8 Mehefin am noson agored ar y campws PDC Dyma'ch cyfle i archwilio'r campws a'r lleoliadau cyfagos, cael gwybodaeth fanwl a chyngor ar y cwrs neu bwnc y mae gennych ddiddordeb mewn astudio, a dysgu mwy am y broses derbyn ôl-raddedig, cymorth gyrfaoedd, ffioedd, cyllid a manylion ariannu, cymorth astudio a llesiant a mwy.

Sut i Archebu: Archebwch eich lle gan ddefnyddio'r ffurflen archebu diwrnod agored. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ar y campws!

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 6yp

Y Digwyddiad: Dyma'ch cyfle i archwilio'r campws a'r lleoliadau cyfagos, cael gwybodaeth a chyngor manwl ar y cwrs neu'r pwnc y mae gennych ddiddordeb mewn ei astudio, mynd ar deithiau tywys o'n cyfleusterau, gofyn llawer o gwestiynau am yrfaoedd, arian a chefnogaeth, a chael blas ar sut beth yw bywyd yn PDC. 

Sut i Archebu: Archebwch eich lle gan ddefnyddio'r ffurflen archebu diwrnod agored. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ar y campws!

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 6yp

Y Digwyddiad: Dyma'ch cyfle i archwilio'r campws a'r lleoliadau cyfagos, cael gwybodaeth a chyngor manwl ar y cwrs neu'r pwnc y mae gennych ddiddordeb mewn ei astudio, mynd ar deithiau tywys o'n cyfleusterau, gofyn llawer o gwestiynau am yrfaoedd, arian a chefnogaeth, a chael blas ar sut beth yw bywyd yn PDC. 

Sut i Archebu: Archebwch eich lle gan ddefnyddio'r ffurflen archebu diwrnod agored. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ar y campws!

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 6yp

Y Digwyddiad: Dyma'ch cyfle i archwilio'r campws a'r lleoliadau cyfagos, cael gwybodaeth a chyngor manwl ar y cwrs neu'r pwnc y mae gennych ddiddordeb mewn ei astudio, mynd ar deithiau tywys o'n cyfleusterau, gofyn llawer o gwestiynau am yrfaoedd, arian a chefnogaeth, a chael blas ar sut beth yw bywyd yn PDC. 

Sut i Archebu: Archebion yn agor 15 Medi

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 10yb - 6yp

Y Digwyddiad: Dyma'ch cyfle i archwilio'r campws a'r lleoliadau cyfagos, cael gwybodaeth a chyngor manwl ar y cwrs neu'r pwnc y mae gennych ddiddordeb mewn ei astudio, mynd ar deithiau tywys o'n cyfleusterau, gofyn llawer o gwestiynau am yrfaoedd, arian a chefnogaeth, a chael blas ar sut beth yw bywyd yn PDC. 

Sut i Archebu: Archebion yn agor 23 Hydref

Ymunwch â ni am Ddiwrnod agored

Ar-lein

online open day

Os na allwch fynychu ar y campws neu os hoffech gael rhagor o gyngor, rydym yn cynnal diwrnodau agored ar-lein drwy gydol y flwyddyn. Yma gallwch wylio cyflwyniadau byw gan ein staff addysgu a chymorth, sgwrsio'n fyw gyda staff a myfyrwyr a gofyn cwestiynau mewn sesiynau holi ac ateb. 

Cadwch lygad ar y dudalen hon gan y byddwn yn ychwanegu mwy o ddyddiadau y gellir eu harchebu yn fuan.

Gweminarau, Ffrydiau & mwy:

Clirio Yn Fyw

usw live

P'un a ydych chi'n gwneud cais trwy'r system Glirio neu'n cadarnhau eich lle yn y Brifysgol, mae yna lawer o bethau i'w cael eich pen o gwmpas. Os ydych chi'n fyfyriwr, rhiant, gwarcheidwad neu gynghorydd - paratowch ddiwrnod canlyniadau gyda'n rhaglen digwyddiadau haf.

Gofynnwch unrhyw beth am y Brifysgol!

P’un a oes gennych chi gwestiynau am fywyd myfyriwr, ble i fyw, campfeydd, llogi gliniadur am ddim, mynediad i’r llyfrgell, cymorth i fyfyrwyr, timau chwaraeon, gostyngiadau myfyrwyr, dyma’ch cyfle i ofyn unrhyw beth yr hoffech chi am Brifysgol De Cymru.

Dyddiad: 23/08/2022

Amser: 7yp-8yp

Lleoliad: Instagram Live

>> Neulltiwch eich lle

Dal i ystyried eich dewisiadau ar gyfer astudio, neu efallai eich bod wedi penderfynu eich bod am ddechrau Prifysgol yn hydref 2022 ond ddim yn gwybod ble i ddechrau?

Peidiwch â chynhyrfu, nid ydych wedi colli allan! Mae lleoedd ar gael o hyd, ymunwch â'r sesiwn Holi ac Ateb byw hon gyda'n myfyrwyr presennol, y Tîm Derbyn a'r Tîm Recriwtio Myfyrwyr i ddarganfod ble i ddechrau.

Dyddiad: 30/08/2022

Amser: 7yp-8yp

Lleoliad: Ar-lein trwy Microsoft Teams

>> Neulltiwch eich lle


Neilltuwch le

Open Days Bloggers

Yn barod i archebu ar ddiwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfod y cyfleoedd sy'n aros amdanoch chi? 

Cyrraedd Yma

PT MBA - Newport Campus.jpg

Mynnwch wybodaeth am ble y gallwch ddod o hyd i ni a beth allwch chi ei wneud pan ymwelwch.

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhoi cynnig ar ddysgu llawer o bethau newydd a dod yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. 

Sgwrsio â ni

Chat with us

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydyn ni yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.