Diwrnodau Agored

Gyda phum campws ar draws tri lleoliad, gallwch chi brofi'r amrywiaeth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig - bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a thawelwch cefn gwlad. Ar ddiwrnod agored, cewch gyfle i gwrdd â staff a myfyrwyr, dysgu am fywyd yn PDC a chyllid myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n gysylltiedig â'ch cwrs. Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar alw. Profwch PDC mewn ffordd sy’n addas i chi - mae croeso i chi bob amser. 

Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd yn PDC. #TeuluPDC 


ymunwch â ni am ddiwrnod agored tour-of-campus.jpg

Mae digwyddiadau ar y campws yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn. 

Byddwch chi'n cael cyfle i archwilio ein campysau, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr, dysgu am fywyd yn PDC a chyllid myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol.

Diwrnodau agored israddedig ar y campws:

 • Dydd Sadwrn 22 Ionawr 2022
 • Dydd Sadwrn 5 Mawrth 2022

Diwrnodau agored ôl-raddedig ar y campws:

 • Mwy o ddyddiadau yn dod yn fuan
ymweld â diwrnod agored student-watching-online-open-day-on-laptop.jpg

Rydym yn cynnal diwrnodau agored ar-lein trwy gydol y flwyddyn. 

Yma gallwch wylio cyflwyniadau byw gan ein staff addysgu a chymorth, sgwrsio'n fyw gyda staff a myfyrwyr a gofyn cwestiynau mewn sesiynau Holi ac Ateb. Mae'r rhain yn opsiwn gwych os na allwch gyrraedd y campws, neu eisiau dysgu mwy ar ôl digwyddiad ar y campws. 

Diwrnodau agored ar-lein israddedig:

 • Mwy o ddyddiadau yn dod yn fuan

Nosweithiau agored ar-lein ôl-raddedig:

 • Dydd Mercher 19 Ionawr 2022
Darganfod PDC open-days-on-demand.jpg

Darganfyddwch PDC pan fydd yn addas i chi. 

Gallwch gyrchu ein diwrnod agored ar alw ar unrhyw adeg i ddarganfod ein cyrsiau, archwilio ein campws, a sgwrsio â staff a myfyrwyr trwy Unibuddy.


Diwrnodau agored ar-alw israddedig: 

 • Ar gael i'w weld ar unwaith 

Diwrnodau agored ôl-raddedig ar-alw: 

 • Ar gael i'w weld ar unwaith 

pdc byw

Mae PDC - Byw yn gadael ichi glywed yn uniongyrchol gan staff, sydd ar flaen eu maes ac sy'n cynhyrchu ymchwil blaenllaw a chyfrannu at ddatblygiadau yn eu maes arbenigedd.

Dyma ddigwyddiad i ddarpar fyfyrwyr sy'n ystyried astudio yn PDC, yn ogystal ag unrhyw un sydd eisiau clywed gan ein staff, myfyrwyr a graddedigion am yr ymchwil sy'n digwydd yn PDC a sut mae hyn yn effeithio ar y byd yn 2020.

sgwrsio a ni

Eisiau gwybod mwy am fywyd myfyriwr, astudio cwrs penodol neu sut brofiad yw byw yn Ne Cymru, neu beth yn union mae PDC fel? Sgwrsiwch gyda'n llysgenhadon ar Unibuddy, sydd wedi profi'r cyfan y mae gan PDC i'w chynnig.

Os oes gennych gwestiwn ynglyn â'ch cwrs, modiwlau neu gyfleusterau, sgwrsiwch gyda'n staff academaidd i ddarganfod mwy!


Cael blas ar

 • Dywedwch helo wrth eich ffrindiau a'ch darlithwyr yn y dyfodol 
 • Gwrandewch ar sgyrsiau croeso a darganfyddwch PDC 
 • Mynychu sgyrsiau cwrs-benodol i ddarganfod mwy am gwrs neu bwnc penodol 
 • Cymerwch amser i sgwrsio â phobl sydd â diddordeb yn eich cwrs -  efallai mai nhw fydd eich ffrindiau cwrs yn y dyfodol! 
 • Ymweld ag unrhyw un o'n timau cymorth, fel arian myfyrwyr, y parth cynghori, llety neu ein tîm gwasanaeth anabledd, ac ennill y wybodaeth sydd ei hangen arnoch 
 • Cymerwch ran mewn sesiynau rhyngweithiol sy'n rhoi blas i chi o sut beth yw astudio yn USW 
 • Gofynnwch gwestiynau i ddarlithwyr a myfyrwyr - maen nhw'n hapus i helpu 

Archwilio ein

 • Ewch ar daith dywys o amgylch y campws neu fentro o gwmpas yn ôl ewyllys 
 • Archwiliwch y cyfleusterau y byddwch chi'n astudio ynddynt ac yn gweithio gyda nhw 
 • Archwiliwch ein llyfrgelloedd, lleoedd astudio pwrpasol, caffis, cyrtiau bwyd, a lleoedd adloniant 
 • Ewch ar daith dywys o amgylch ein hopsiynau llety a'n lleoedd byw 
 • Archwiliwch Gaerdydd, Casnewydd a Phontypridd, a darganfyddwch yr hyn y gall pob dinas ei gynnig 
 • Ymlaciwch yn undeb y myfyrwyr, cydiwch mewn diod, rhywbeth i'w fwyta, chwarae pwl neu wylio teledu 
 • Neidiwch ar fws gwennol am ddim i weld pa mor hawdd yw teithio yn ôl ac ymlaen i'n campysau a'n lleoliadau (yn ddibynnol ar ddigwyddiadau) 

Eich dyfodol

 • Darganfyddwch sut mae ein cyrsiau wedi'u hadeiladu o amgylch cyflogadwyedd - gan sicrhau bod yr hyn rydych chi'n ei astudio yn adlewyrchiad o'r hyn y mae cyflogwyr a diwydiannau yn ei ddisgwyl a'i angen 
 • Dysgwch am leoliadau gwaith a blynyddoedd rhyngosod, lle cewch brofiad o weithio mewn diwydiant 
 • Siaradwch â'n timau gyrfaoedd, a all eich tywys ar yrfaoedd posib sy'n gysylltiedig â chyrsiau a phynciau penodol 
 • Profwch y cyfleusterau a'r offer y byddwch chi'n astudio gyda nhw, a sut mae hyn yn eich paratoi ar gyfer bywyd ar ôl graddio 
 • Darganfyddwch beth sydd gan eich dyfodol pe byddech chi'n penderfynu astudio yn y brifysgol 


Neilltuwch le

Open Days Bloggers

Yn barod i archebu ar ddiwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfod y cyfleoedd sy'n aros amdanoch chi? 

Cyrraedd Yma

PT MBA - Newport Campus.jpg

Mynnwch wybodaeth am ble y gallwch ddod o hyd i ni a beth allwch chi ei wneud pan ymwelwch.

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhoi cynnig ar ddysgu llawer o bethau newydd a dod yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. 

Sgwrsio â ni

Chat with us

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydyn ni yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.