Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS 2)

Gwybodaeth am KESS2

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2) yn rhaglen Cymru gyfan o bwys a gefnogir gan Gronfeydd Cymdeithasol Ewropeaidd (ESF) drwy Lywodraeth Cymru.


Mae KESS 2 yn cysylltu cwmnïau a sefydliadau sydd ag arbenigedd academaidd yn y sector Addysg Uwch yng Nghymru i ymgymryd â phrosiectau ymchwil ar y cyd, gan weithio tuag at gymhwyster PhD neu radd Meistr mewn Ymchwil.


Mae elfennau ymchwil yn cael eu hymgorffori gyda rhaglen hyfforddiant sgiliau lefel uwch, sy’n arwain at Wobr Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig. 

Mae’n rhaid i brosiectau gyd-fynd â sectorau economaidd â blaenoriaeth Llywodraeth Cymru:

  • TGCh a’r Economi Ddigidol
  • Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd
  • Gwyddorau Bywyd ac Iechyd
  • Deunyddiau a Pheirianneg Uwch

Jane Davies

Mae Jane Davies wedi helpu Huntleigh Healthcare Design i ddylunio dyfais awtomataidd i helpu i nodi cleifion sy’n dioddef o Glefyd Rhydwelïol Ymylol


Manteision i fusnesau

  • Ymchwil sy’n canolbwyntio ar fusnes

  • Cost isel i gymryd rhan

  • Denu a chefnogi datblygiad ymchwilwyr newydd yn eich cwmni

  • Cyfleoedd cadarnhaol yn y wasg, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus

  • Sefydlu cysylltiadau parhaus â’r Brifysgol


Cysylltu â ni

Am drafodaeth anffurfiol am KESS2 cysylltwch â:

Clare Naylor
KESS 2 Rheolwr Rhaglen
(01443) 482567

Alison Evans
KESS 2 Cydlynydd y Rhaglen

(01443) 482578

kess2 ESF logo