Beth yw KTP?

Wedi'u hariannu’n rhannol gan y Llywodraeth, mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn darparu mynediad at arbenigedd academaidd i fusnesau sydd am dyfu, arloesi neu wella eu perfformiad economaidd.

Mae KTPs yn gosod myfyriwr graddedig o’r radd flaenaf, a elwir yn Gyswllt, mewn sefydliad i gyflawni prosiect sydd o bwys strategol i’r busnes.

Caiff y myfyriwr graddedig ei gefnogi a’i oruchwylio ar y cyd gan arbenigwr academaidd o Brifysgol De Cymru, ynghyd ag aelod uwch o’r sefydliad.

Mae’r prosiectau’n canolbwyntio ar ymgorffori gwybodaeth a galluoedd newydd mewn sefydliad fel y gellir eu defnyddio a manteisio arnynt i gyflawni eu hamcanion twf.


Sut mae’n gweithio?

Mae’r prosiectau’n para rhwng deuddeng mis a thair blynedd a chânt eu cefnogi gyda rhwng 50 a 67% o gyllid, yn dibynnu ar faint y cwmni.

Mae’r KTPs nid yn unig yn cefnogi twf busnesau ac arloesedd, maent hefyd yn rhoi sgiliau a phrofiad i’r graddedigion ddatblygu gyrfa broffesiynol.


Pam PDC?

  • Mae gan PDC enw da eang am redeg FTP llwyddiannus gydag ystod eang o sefydliadau preifat, dielw a thrydydd sector.
  • Mae tua 90% o geisiadau KTP PDC yn llwyddiannus.
  • Mae PDC yn cynnig cymorth penodol i fusnesau i sicrhau bod pob prosiect yn cael ei reoli’n effeithlon a bod ganddo’r posibilrwydd mwyaf i lwyddo.  


Manteision i’ch busnes

Gall busnesau o bob maint a sector gymryd rhan, ac mae pob prosiect wedi’i strwythuro i anghenion strategol eich cwmni.

Mae’r manteision yn cynnwys:

  • Cyllid y Llywodraeth ar gyfer datblygu busnes
  • Gwella proffidioldeb
  • Cyfartaledd elw blynyddol cynyddol o tua £150,000 y prosiect
  • Mantais gystadleuol
  • Llai o gostau
  • Caffael gwybodaeth ac arbenigedd
  • Cyfle i droi syniadau busnes yn realiti

Cysylltu â ni

E-bost: [email protected]

Ffôn: (01443) 482234