Bywyd Myfyrwyr

Bywyd Myfyrwyr - Student Life Banner Welsh

Yn y brifysgol byddwch chi'n gwneud ffrindiau am oes, yn rhoi cynnig ar addysgu llawer o bethau newydd ac yn dod yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Mae astudio cwrs yn PDC yn fwy nag ennill gradd yn unig. Rydyn ni'n creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory, sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy'r hunan a thwf â chymorth.

Ochr yn ochr â dod o hyd i'ch yfory, mae PDC yn gartref i fyfyrwyr amrywiol a chroesawgar. P'un a ydych chi newydd orffen eich Safon Uwch, rydych chi'n dychwelyd i addysg i ddatblygu'ch gyrfa, neu os ydych chi'n ymgymryd â phrosiect ymchwil, fe welwch bobl yn union fel chi, sy'n rhannu eich diddordebau, eich credoau a'ch cymhellion.

Dewch i ymuno â #TeuluPDC ac elwa o gymuned gydweithredol o fyfyrwyr a chefnogaeth gwych.

MYFYRIWR NEWYDD? DYMA SUT I CYCHWYN ARNI YN PDC

Ar fin dechrau astudio gyda ni yn PDC?  Mae yna ychydig o bethau pwysig y bydd angen i chi eu gwneud i gychwyn, ac mae gennym ni lawer o awgrymiadau a chyngor ar sut i ymgartrefu.

Why USW - Welsh

Rydyn ni'n un o'r prifysgolion mwyaf yn y DU gyda 95% o raddedigion mewn gwaith neu'n astudio chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2016/17).

Mae gennym ni gampysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Pontypridd. Mae Treforest a Glyntaff yn ffurfio Campws Pontypridd.

Y peth gwych am ein lleoliadau yw y gallwch chi deithio rhyngddynt yn gyflym ac yn hawdd. Dim ond taith 15-20 munud i ffwrdd o Bontypridd yw Caerdydd, ac mae Casnewydd tua 30 munud i ffwrdd o Gaerdydd.

DEWIS EICH LLETY

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei ddysgu.

FFIOEDD A CHYLLID

Mae astudio yn y Brifysgol yn un o'r buddsoddiadau mwyaf arwyddocaol y byddwch chi erioed yn eu gwneud.

CYNGOR A CHEFNOGAETH

Gallwch ddatrys eich ymholiadau neu wneud apwyntiad i weld cynghorydd arbenigol.

MYFYRWYR RHYNGWLADOL

Gwybodaeth i'n myfyrwyr rhyngwladol.

Welsh Bloggers Banner

Mae Blogwyr PDC yn rhannu sut beth yw bywyd myfyrwyr trwy eu vlogs a'u blogiau.

Mae ein blogwyr yn cynnig llawer o gyngor ar wneud cais i brifysgol a sut i wneud y mwyaf o'ch bywyd myfyriwr, tra hefyd yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd campws, digwyddiadau a'n clybiau a'n cymdeithasau.

 Gallwch eu dilyn ar YouTube, Instagram a Trydar a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am astudio yn USW.


SU Banner Welsh

Mae Undeb y Myfyrwyr yn chwarae rhan bwysig ym mywyd pob myfyriwr - ac mae'n llawer mwy na lle i barti. Rydym yn bodoli i sicrhau bod gennych y profiad gorau posibl yn USW.

O dros 100 o gymdeithasau a chlybiau i ddewis ohonynt, cefnogaeth ddiddiwedd, gweithgareddau a digwyddiadau i wirfoddoli a datblygu sgiliau, mae’r Undeb Myfyrwyr yn ymdrechu i sicrhau eich bod yn cael cyfle i gyfoethogi pob agwedd ar eich bywyd myfyriwr.

DIGWYDDIADAU

CYMDEITHASAU

CHWARAEON

YMUNWCH A #TEULUPDC