Myfyrwyr y DU - Sut i Ymrestru

Mae'n ofynnol i chi gwblhau'r broses gofrestru er mwyn cael caniatâd i astudio ar eich cwrs.

I wneud hyn mor llyfn â phosibl, darllenwch yn ofalus a dilynwch y canllawiau perthnasol:

* Os ydych yn fyfyriwr UE/Rhyngwladol, cliciwch yma i ddilyn canllawiau cofrestru’r UE/Rhyngwladol

1. Sefydlwch eich cyfrif TG Prifysgol

Yma byddwch yn cael mynediad at eich enw defnyddiwr a chyfrinair. Fformat eich cyfeiriad e-bost myfyriwr fydd rhif myfyriwr ac yna @students.southwales.ac.uk e.e. [email protected]

2. Cwblhewch Eich Ymrestriad Ar-lein

Unwaith y byddwch wedi sefydlu eich cyfrif TG Prifysgol, gallwch fewngofnodi i'n gwasanaeth cofrestru ar-lein. Dim ond eich rhif adnabod PDC a'ch cyfrinair sydd ei angen arnoch chi.

3. Casglwch eich Cerdyn Adnabod Myfyriwr

Mae cerdyn adnabod SMART Myfyriwr Prifysgol De Cymru yn amlbwrpas ac yn gweithredu fel eich cerdyn adnabod Prifysgol, cerdyn Llyfrgell, cerdyn Mynediad Drws ac yn caniatáu mynediad i chi at wasanaethau a chyfleusterau'r Brifysgol.


Myfyrwyr UE / Rhyngwladol - Sut i Ymrestru

Mae'n ofynnol i chi gwblhau'r broses gofrestru er mwyn cael caniatâd i astudio ar eich cwrs.

I wneud hyn mor llyfn â phosibl, darllenwch yn ofalus a dilynwch y canllawiau perthnasol:

1. Myfyrwyr newydd

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol sy'n astudio ym Mhrifysgol De Cymru am y tro cyntaf, neu os ydych wedi astudio gyda ni o'r blaen ac yn symud ymlaen i gwrs newydd, cyn y byddwch yn gallu cofrestru ar-lein rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau yma.

2. Myfyrwyr sy'n dychwelyd

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, neu'n fyfyriwr sy'n destun rheolaeth fewnfudo, yn dychwelyd i gofrestru ar flwyddyn nesaf eich cwrs ym Mhrifysgol De Cymru, neu mae'n ofynnol i chi ailadrodd elfennau o'ch cwrs, cyn y byddwch yn gallu i gofrestru ar-lein rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau yma.

3. Monitro Presenoldeb ac Ymgysylltiad

Er mwyn cyflawni ein dyletswyddau noddi Haen 4, rhaid i Brifysgol De Cymru ymgymryd â phrosesau a gweithdrefnau penodol wrth gofrestru myfyrwyr rhyngwladol o’r tu allan i’r UE. Ewch i'n tudalen Monitro Presenoldeb i gael rhagor o wybodaeth am gyfrifoldebau monitro presenoldeb myfyrwyr Haen 4.


Cyngor Pellach

Ymrestrwch ar-lein

Byddwn yn anfon e-bost atoch gyda manylion am sut i gofrestru ar-lein (sy'n cynnwys eich ID myfyriwr PDC i alluogi mewngofnodi - ni fydd eich ID UCAS yn gweithio).

Sylwch: ar hyn o bryd mae'r System Ymrestru Myfyrwyr yn gweithio orau gyda phorwyr Firefox ac Internet Explorer. Os ydych chi'n cael problemau efallai ystyriwch roi cynnig arall arni gyda'r porwyr hyn.

>> Ymrestrwch nawr


Benthyciad myfyriwr

Wrth Gefn COVID-19. Mae taliadau Cyllid Myfyrwyr yn dal i fod i gael eu rhyddhau unwaith y bydd eich cwrs wedi dechrau ac ar ôl i chi gwblhau'r broses gofrestru ar-lein. Unwaith y bydd y Brifysgol wedi cadarnhau eich cofrestriad i'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, gallwch ddisgwyl derbyn taliad o fewn 3 i 5 diwrnod gwaith, yn dibynnu ar gyda phwy rydych yn bancio. Sylwch, mae'n rhaid bod eich cais am Gyllid Myfyrwyr wedi'i gymeradwyo cyn y gall y Brifysgol gadarnhau eich cofrestriad gyda'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Cyn y gallwch gofrestru ar-lein bydd angen i chi gwblhau gwiriadau cofrestru personol.

Cyfeiriwch at y wybodaeth ymrestru am arweiniad pellach ar y broses.

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd.

Cyn y gallwch gofrestru ar-lein bydd angen i chi gwblhau gwiriadau cofrestru personol.

Cyfeiriwch at y wybodaeth ymrestru am arweiniad pellach ar y broses.

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd.


Cerdyn adnabod myfyriwr

Casglu eich cerdyn adnabod myfyriwr yw'r cam olaf i gofrestru yn y Brifysgol. Mae'r Cerdyn Adnabod Myfyriwr amlbwrpas yn gweithredu fel eich cerdyn adnabod Prifysgol, cerdyn llyfrgell, cerdyn mynediad drws ac yn caniatáu mynediad i chi at wasanaethau a chyfleusterau'r Brifysgol.

Bydd eich Cerdyn Adnabod Myfyriwr ar gael i chi ei gasglu ar ôl i chi gofrestru. Anfonir e-bost atoch gyda manylion ynghylch ble a phryd i'w gasglu.

Mae cymorth i sefydlu eich Cyfrif TG Prifysgol ar gael ar wefan y Gwasanaethau TG.

Os oes angen help arnoch gyda Chofrestriad Ar-lein, gallwch ddarllen ein Cwestiynau Cyffredin neu ofyn cwestiwn.


Telerau ac Amodau Cofrestru Cwrs

Mae telerau ac amodau cofrestru cwrs y Brifysgol yn cynnwys cyfrinachedd, diogelu data, datgelu gwybodaeth i drydydd partïon, cydraddoldeb ac amrywiaeth a Datganiad y Myfyriwr.

Dolenni Allweddol