Astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg

Mae llawer o gyfleoedd i ti ddefnyddio dy Gymraeg yn y Brifysgol – yn gymdeithasol neu fel rhan o dy gwrs. Manteisia ar y cyfleoedd hyn er mwyn ehangu dy orwelion a datblygu sgiliau dwyieithog a fydd yn cryfhau dy botensial gyrfaol. 

Darperir cyfleoedd academaidd mewn amryw o bynciau o Berfformio, Dysgu Cynradd, Busnes, Tirfesureg i Wyddorau'r Heddlu.

Mae’r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr sy’n astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

group of students
generic student

Mae ymchwil yn dangos bod cyflogwyr yn edrych fwyfwy ar recriwtio pobl sy’n medru cynnig gwasanaeth a sgil pellach o allu gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg yng Nghymru.

Abbie Williams.jpg

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £1,000 i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n dymuno astudio o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg ym meysydd perfformio, tirfesureg, busnes, dysgu cynradd ac heddlua.

Advertising Design_38850.jpg

Darganfod mwy o gyfleoedd ar gael i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn PDC.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae gan bob prifysgol yng Nghymru gangen o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r gangen yn cwrdd yn aml yn ystod y flwyddyn i roi cyfle i fyfyrwyr a staff leisio eu barn ar faterion cyfrwng Cymraeg.

Gelli di drefnu apwyntiad i gael sgwrs anffurfiol gyda staff Cangen De Cymru am y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael ar dy gwrs di, trwy e-bostio [email protected]

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Coleg Cymraeg Ambassadors - Carys Jones and Rebecca Williams