Rydym wedi ymrwymo i dyfu a chynnal diwylliant ymchwil ffyniannus lle mae ein hymchwilwyr yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial llawnaf.

Yn seiliedig ar Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr Vitae, mae ein Rhaglen Datblygu Ymchwil ac Arloesi yn cynnig ystod helaeth o gyrsiau hyfforddi o ansawdd uchel sy'n cael eu gyrru gan anghenion i gefnogi eich datblygiad gyrfa personol a phroffesiynol, wrth roi cyfle i gwrdd ag eraill a dod yn rhan o'n cymuned ymchwil bywiog. 

Mae'r hyfforddiant am ddim i ymchwilwyr, ymchwilwyr ôl-raddedig, a chydweithwyr gwasanaethau proffesiynol sy'n gweithio mewn amgylchedd ymchwil. Mae hyfforddiant pwrpasol ychwanegol ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig a'u goruchwylwyr academaidd.


Cysylltwch â ni 

Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi
[email protected]Hyfforddiant sgiliau ymchwil

 • Ymddygiad Ymchwil Da
 • Arferion Ymchwil Anghyfrifol
 • Cynllunio'ch ymchwil
 • Rheoli a chofnodi eich ymchwil
 • Dewis Data, Dadansoddi a Chyflwyniad
 • Cyhoeddiad Ysgolheigaidd
 • Cyfrifoldebau Proffesiynol
 • Cyfathrebu, Cyfrifoldeb
 • Cymdeithasol ac Effaith
 • Gwrthdaro Buddiannau
 • Ymchwil sy'n cynnwys cyfranogwyr dynol
 • Gofal a Defnyddio Anifeiliaid mewn Ymchwil
 • Eiddo Deallusol
 • Rheolaethau Allforio

Mae'r cyrsiau yma ar gael ar-lein ac ar alw. I gael mynediad i'r cyrsiau, ewch i Blackboard.

 • Ymchwil Moesegol
 • Dulliau Ymchwil
 • Sgiliau Trosglwyddadwy
 • Entrepreneuriaeth yn y Cyd-destun Ymchwil

Mae'r cyrsiau yma ar gael ar-lein ac ar alw. I gael mynediad i'r cyrsiau, ewch i Blackboard.

 • Cyflwyniad: Y cyd-destun doethurol
 • Denu a dethol ymgeiswyr doethurol
 • Diwylliannau ac amgylcheddau ymchwil
 • Rheoli disgwyliadau, cyfrifoldebau a pherthnasau
 • Cynllunio a chynnal ymchwil
 • Datblygu'r ymchwilydd a galluogi cynnydd
 • Ysgrifennu doethurol ac adborth effeithiol
 • Cefnogi eich ymgeisydd
 • Paratoi ar gyfer cwblhau ac archwilio
 • Datblygu eich ymarfer goruchwylio

Mae'r cyrsiau yma ar gael ar-lein ac ar alw. I gael mynediad i'r cyrsiau, ewch i Blackboard.

 • Diffinio effaith ymchwil
 • Cynllunio eich effaith
 • Strategaethau ymgysylltu a chyfathrebu
 • Gwerthuso a monitro effaith
 • Effaith argyhoeddi

Mae'r cyrsiau yma ar gael ar-lein ac ar alw. I gael mynediad i'r cyrsiau, ewch i Blackboard.

 • Sut i wneud cais am gyllid allanol
 • Gweithdy Grantiau Ymchwil
 • Sut i wneud cais am gyllid allanol
 • Drafftio Ceisiadau/Cynigion Masnachol ar gyfer Staff Academaidd
 • Broses ar gyfer ymgynghoriaeth, ymchwil contract a chyfleoedd tendro
 • Trefn Ariannol ac Adrodd
 • Cau Prosiect
 • Cyflwyniad i Gymorth Ymgysylltu
 • Cyflwyniad i Bartneriaethau Strategol
 • PTG: Beth, Pam a Sut i Academyddion
 • Cyflwyniad i Eiddo Deallusol a Masnacheiddio
 • Eiddo Deallusol a masnacheiddio ym maes datblygu meddalwedd
 • Cyflwyniad i Eiddo Deallusol
 • Cyfathrebu ag Effaith
 • Dangos Tystiolaeth o Effaith
 • Dylanwadu ar bolisi ar gyfer effaith'
 • Cyflymu eich Effaith Ymchwil
 • Gwerthuso Ymgysylltu â'r Cyhoedd: Datblygu eich Dull Gweithredu
 • Gweithio mewn Partneriaeth ar gyfer Effaith
 • Marchnata Ymgysylltu Busnes Effeithiol
 • Sut i gynnal digwyddiad llwyddiannus
 • Cyflwyniad i Pur
 • Rheoli Data Ymchwil
 • Mynediad Agored
 • Cyflwyniad i Altmetrcis


Mae'r cyrsiau hyn yn cael eu darparu gan staff gwasanaethau proffesiynol drwy gydol y flwyddyn galendr. I archebu cwrs, chwiliwch o dan Research Training yn ITrent. Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â [email protected].

Hyfforddiant Ymchwil Ôl-raddedig

 • Sefydlu ar gyfer myfyrwyr newydd
 • Rheoli Amser, Cymhelliant a Blaenoriaethu eich Llwyth Gwaith
 • Yr Adolygiad Llenyddiaeth: beth ydyw a ble i ddechrau
 • Mastering Academic Style – ysgrifennu yn y flwyddyn gyntaf
 • Gwthio Trwodd i Flwyddyn 2
 • Meddwl Misol: Ysgrifennwch!
 • Gorffen: Ysgrifennu traethawd ymchwil, Cyflwyniad ac Arholiad
 • Cyflwyno ac Archwilio
 • Viva Goroeswr

I archebu cwrs, ewch i PhD Manager. Am ymholiadau, cysylltwch â [email protected].

 • Sgiliau Cyflwyno: Sut i gyfleu eich neges
 • Sgiliau Cyfryngau Cymdeithasol i Ymchwilwyr
 • Deall Effaith Ymchwil
 • Meistroli Arddull Academaidd - Ysgrifennu yn y flwyddyn gyntaf
 • Meistroli Arddull Academaidd - Ysgrifennu yn yr ail flwyddyn
 • Cyflwyniad i Gyhoeddi Academaidd
 • Llywio'r Broses Adolygu Cymheiriaid

I archebu cwrs, ewch i PhD Manager. Am ymholiadau, cysylltwch â [email protected].

 • Cyflwyniad i SPSS
 • NVivo ar Redeg
 • Cyflwyniad i Fynediad Agored
 • Cyflwyniad i Reoli Data Ymchwil

I archebu cwrs, ewch i PhD Manager. Am ymholiadau, cysylltwch â [email protected].

 • Gweithdy Ysgrifennu Ceisiadau Grant
 • Datblygiad Addysgu Ymchwilwyr – gweithdy cyflwyniadol
 • Deall a chynllunio ar gyfer gyrfa ymchwil
 • Cydweithio Effeithiol gyda Phartneriaid Allanol

I archebu cwrs, ewch i PhD Manager. Am ymholiadau, cysylltwch â [email protected].