Cyfres o sgyrsiau cyheoddus sy'n ysbrydoli, herio a frwdfrydu

Daw Tomorrow Matters/Materion Yfory ag arbenigwyr blaenllaw i Brifysgol De Cymru o feysydd eiriolaeth, busnes, llunio polisïau a diplomyddiaeth i fynd i'r afael â rhai o'r heriau byd-eang allweddol sy'n ein hwynebu, ac mae'n gonglfaen i'n hymrwymiad sefydliadol i Gompact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig. 

Ymhlith y siaradwyr blaenorol bu cyn-gyfarwyddwyr holl asiantaethau diogelwch y DU, uwch ddiplomyddion sydd wedi cynrychioli'r DU yn Berlin, Brwsel, Moscow, Paris a Washington a llunwyr polisi blaenllaw, gan gynnwys Syr John Major a Julia Gillard.

Helena Kennedy - Copy

Hawliau Dynol a Chydraddoldeb Rhywiol gyda Helena Kennedy, y Farwnes Kennedy o The Shaws

Dydd Mawrth 19 Mawrth 2024

11.00yb – 12.00yp

Digwyddiad Rhithiwr (Microsoft Teams)

Mae’r Farwnes Helena Kennedy KC yn fargyfreithiwr gyda dros 50 mlynedd o brofiad. Mae hi’n Gwnsler y Brenin ac yn aelod o Dŷ’r Arglwyddi yn Senedd y DU.

Mae’r Farwnes Kennedy yn gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Sefydliad Hawliau Dynol Cymdeithas Ryngwladol y Bar (IBAHRI) ac Llywydd Cyfiawnder, elusen diwygio’r gyfraith a hawliau dynol, sy’n gweithio i ddiwygio system gyfiawnder y DU gyda ffocws ar y rhai mwyaf agored i niwed ac ymylol mewn cymdeithas.

Yn 2023, penodwyd y Farwnes Kennedy gan Swyddfa Llywydd yr Wcrain yn Gyd-Gadeirydd UA Bring Kids Back - grŵp lefel uchel o arbenigwyr sy'n canolbwyntio ar ddychwelyd plant a alltudiwyd yn rymus i'r Wcráin. Mae hi'n ymuno â PDC am drafodaeth a sesiwn holi ac ateb ar bynciau cydraddoldeb rhywiol a hawliau dynol.

Archebwch eich lle am ddim yma