Materion Yfory

Cyfres o sgyrsiau cyheoddus sy'n ysbrydoli, herio a frwdfrydu

Daw Tomorrow Matters/Materion Yfory ag arbenigwyr blaenllaw i Brifysgol De Cymru o feysydd eiriolaeth, busnes, llunio polisïau a diplomyddiaeth i fynd i'r afael â rhai o'r heriau byd-eang allweddol sy'n ein hwynebu, ac mae'n gonglfaen i'n hymrwymiad sefydliadol i Gompact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig. 

Ymhlith y siaradwyr blaenorol bu cyn-gyfarwyddwyr holl asiantaethau diogelwch y DU, uwch ddiplomyddion sydd wedi cynrychioli'r DU yn Berlin, Brwsel, Moscow, Paris a Washington a llunwyr polisi blaenllaw, gan gynnwys Syr John Major a Julia Gillard.


digwyddiadau sydd ar y gweillDewisiadau Byd-Eang: Holi ac Ateb gyda NneNne Iwuji-Eme, Uchel Gomisiynydd y DU i Mozambique 

NneNne Iwuji-Eme.jpg

Amser a Dyddiad i'w gadarnhau

*Yn anffodus, oherwydd ymrwymiadau cystadleuol yr Uwch Gomisiynydd, mae'r digwyddiad hwn wedi'i ohirio tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Bydd cyhoeddiad ar y dyddiad newydd yn cael ei wneud unwaith y bydd wedi'i gadarnhau.*

Mae'n bleser gan Gyfadran y Diwydiannau Creadigol groesawu i'r Brifysgol, NneNne Iwuji-Eme, Uwch Gomisiynydd y DU i Mozambique

Darllenodd NneNne Iwuji-Eme economeg fel myfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Manceinion, cyn mynd ymlaen i astudio ôl-raddedig yn Sefydliad Datblygu Byd-eang Manceinion. Ymunodd â'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn 2002, ac mae wedi dal rolau amrywiol dros y ddau ddegawd diwethaf, gan gynnwys Prif Ysgrifennydd y DU i Frasil. Cafodd ei gwneud yn Uwch Gomisiynydd i Mozambique gan Boris Johnson yn 2018, y diplomydd benywaidd du cyntaf ym Mhrydain i gael ei phenodi i rôl yr Uwch Gomisiynydd.

Mae hwn yn gyfle unigryw i ddysgu gan uwch arweinydd sydd â phrofiad sylweddol o weithio mewn masnach ryngwladol. Ar ôl rhai sylwadau cychwynnol gan yr Uwch Gomisiynydd, byddwn yn agor cwestiynau gan y gynulleidfa.