Materion Yfory

Cyfres o sgyrsiau cyheoddus sy'n ysbrydoli, herio a frwdfrydu

Daw Tomorrow Matters/Materion Yfory ag arbenigwyr blaenllaw i Brifysgol De Cymru o feysydd eiriolaeth, busnes, llunio polisïau a diplomyddiaeth i fynd i'r afael â rhai o'r heriau byd-eang allweddol sy'n ein hwynebu, ac mae'n gonglfaen i'n hymrwymiad sefydliadol i Gompact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig. 

Ymhlith y siaradwyr blaenorol bu cyn-gyfarwyddwyr holl asiantaethau diogelwch y DU, uwch ddiplomyddion sydd wedi cynrychioli'r DU yn Berlin, Brwsel, Moscow, Paris a Washington a llunwyr polisi blaenllaw, gan gynnwys Syr John Major a Julia Gillard.


digwyddiadau sydd ar y gweill

Digwyddiad Panel Materion Yfory: Amrywiaeth a Chynhwysiant Mewn Chwaraeon

USW Sport panel event

Dyddiad: Dydd Iau 19 Mai
Amser: 6.30yn – 8.00yh
Lleoliad: Parc Chwaraeon PDC, Stad Ddiwydiannol Trefforest, CF 37 5UP

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i Gampws Pontypridd PDC (Trefforest) ar ddydd Iau 19 Mai ar gyfer digwyddiad panel Materion Yfory’ gyda:

  • Nigel Walker, cyn chwaraewr Rygbi Rhyngwladol Cymru, a Chyfarwyddwr Perfformiad yn WRU
  • Lowri Roberts, Pennaeth Pêl-droed, Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW)
  • Ashton Hewitt, Chwaraewr Rygbi Dragon
  • Mica Moore, Cyn Bencampwr Sbrint Cymru ac athletwraig Bobsleigh Tîm Prydain Fawr

Dan gadeiryddiaeth yr Athro Brendan Cropley, Athro mewn Hyfforddi Chwaraeon, PDC.

Bydd y noson yn cynnwys lluniaeth ysgafn a rhwydweithio.

I archebu eich lle, cwbwlhewch y ffurflen hon erbyn Dydd Mercher 11 Mai.