Cynlluniau a Chyhoeddiadau

Mae'r Brifysgol yn cynhyrchu amrywiaeth o gyhoeddiadau sydd ar gael i'w lawrlwytho, fel ein Hadolygiad Blynyddol a Ddatganiadau Ariannol, Cynlluniau Mynediad i Ffioedd, cylchgrawn Impact a llyfrynnau coffa.


Strategaeth y Gronfa Arloesi

Mae'r Brifysgol wedi cynhyrchu Strategaeth Cronfa Arloesedd ar gyfer Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), ynghyd ag astudiaeth achos sy'n dangos ein gwaith Cenhadaeth Ddinesig.

Lawrlwythwch Strategaeth Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru 2020/21 – 2022/23

Lawrlwythwch yr astudiaeth achos Cenhadaeth Ddinesig ategol


PDC: Prifysgol ag Effaith

Ymrwymiad PDC i gymunedau a busnesau yn ne Cymru drwy ei waith ymchwil, arloesi ac ymgysylltu dinesig

Impact publication Welsh cover


Datganiadau Ariannol ac Adolygiad Blynyddol

Ein Hadolygiadau Blynyddol a’n Datganiadau Ariannol ar gyfer pob blwyddyn academaidd


Datganiadau Ariannol 2018

Adolygiad Blynyddol 2017/2018CYLCHGRAWN IMPACT

Rhannu straeon sy’n procio’r meddwl gan ein cymuned academaidd a’n partneriaid allanol 


Y Rhifyn Creadigol

Y Rhifyn Creadigol


Y Rhifyn Arweinyddiaeth

Y Rhifyn Arweinyddiaeth

Y Rhifyn y Dyfodol

Rhifyn y dyfodol


SICRHAU BOD PETHAU’N DIGWYDD

Canllaw i’r hyn sy’n ein gwneud ni’n wahanol, yn ogystal ag amlinelliad o’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol 

MTH Welsh cover.JPG


CYNLLUN FFIOEDD A MYNEDIAD

Amlinellu’r ffioedd arfaethedig ar gyfer ein cyrsiau, a’n cynlluniau i ddenu a chadw myfyrwyr 

Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21


Llyfrynnau coffa

Cyhoeddiadau untro i gofio am gerrig milltir yn hanes y Brifysgol  


Atgofion am Caerllion

Hel atgofion CaerllionSefydlu Canghellor

Sefydlu's Ganghellor
CYNLLUN ACADEMAIDD

Gwella profiad myfyrwyr a staff a sut byddwn yn cyflawni ein nodau


Academic Plan W