Lleoliad

PRIFYSGOL DE CYMRU

Rydym yn brifysgol fodern sydd â phwyslais ar ddiwydiant fydd yn ehangu eich gorwelion a’ch paratoi ar gyfer eich dewis gyrfa. Mae gennym gampysau sydd wedi’u lleoli ar draws dinasoedd bywiog a chefn gwlad ysbrydoledig y rhanbarth, yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd, yn ogystal â chwmpas newydd sbon yn Dubai.

Cymerwch gip ar ein campysau gyda’r rhithdaith:

Trefforest, Campws Pontypridd

Treforest Halls of Residence Student Accommodation

Glyn-taf, Campws Pontypridd

Glyntaff Campus at sunset

Campws Caerdydd

Cardiff Campus

Campws Dinas Casnewydd

Newport City Campus

Parc Chwaraeon PDC

Sport Park barn_30416.jpg

Dubai

Key image: Dubai campus