CROESO I LEOLIAD YSBRYDOLEDIG

Gyda champysau yng Nghaerdydd a'r cyffiniau, gallwch brofi'r amrywiaeth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig – bwrlwm y ddinas, harddwch yr arfordir, a thawelwch cefn gwlad. Mae gennym bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws ar agor i chi beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso yma i chi bob amser.

Mae ein campysau wedi'u cynllunio i gydweithio. Gallwch deithio o un i'r llall yn rhwydd, gan wneud byw ac astudio yn opsiwn cyfnewidiol.

Caerdydd

Mae campws Caerdydd wir yn olygfa i'w gweld. Y tu mewn fe welwch amrywiaeth o fannau pwrpasol, wedi'u meddwl sy'n taro'r cydbwysedd perffaith o astudio a chymdeithasu. Mae hefyd yn y lleoliad perffaith sy'n ein galluogi i gydweithio â rhai o'r cyflogwyr gorau yn Ne Cymru.

cymraeg-caerdydd.jpg

TREFFOREST (PONTYPRIDD)

Mae ein campws trefforest yng nghanol Cymoedd De Cymru, gyda golygfeydd hardd a thirwedd dreigl. Gydag undeb myfyrwyr ar y safle, canolfan chwaraeon, bwytai, siopau, a mwy, mae ganddi gymuned wych o fyfyrwyr.

campws-treforest.jpg

GLYN-TAF (PONTYPRIDD)

Mae ein campws Glyn-taf yng nghanol Cymoedd De Cymru, gyda golygfeydd hardd a thirwedd dreigl. Ar draws y ffordd ar ein campws yn Nhrefforest, fe welwch undeb myfyrwyr ar y safle, canolfan chwaraeon, bwytai, siopau, a mwy, gyda chymuned wych o fyfyrwyr.

Glyntaff Campus Welsh

Casnewydd

Yng nghanol y ddinas, sy'n edrych dros Afon Wysg, mae'n un o adeiladau mwyaf eiconig y Brifysgol. Ni allem fod wedi ein lleoli mewn lleoliad gwell i gofleidio bywyd y ddinas yng Nghasnewydd.

Rydym yn gwella cyfleusterau'n barhaus – mae Starbucks newydd, undeb myfyrwyr, digon o leoedd astudio a mwy o ddatblygiadau i ddod.

casnewydd-cymraeg.jpg

PARC CHWARAEON (PONTYPRIDD)

Mae'r campws yn cynnal y cyfleusterau chwaraeon amrywiol gan gynnwys cae pêl-droed 3G safonol FIFA dan do, sy'n gartref i System GPS Dan Do Catapult ClearSky, ystafell ddadansoddi nodiant, ystafell gryfder a chyflyru, cae pob tywydd cae 3G awyr agored a nifer o gaeau glaswellt aml-ddefnydd ymhlith pethau eraill. 

parc-chwaraeon.jpg