MIS HANES POBL DDUON

“Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn digwydd bob mis Hydref ac rydym yn falch o fod yn ei gefnogi. Rydym am i PDC fod yn gymuned gynhwysol - un lle mae pawb yn cael eu croesawu ac yn cael eu gwerthfawrogi.

"Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn gyfle i gydnabod treftadaeth a diwylliant, cyfraniad a chyflawniadau ein myfyrwyr, cydweithwyr, cyn-fyfyrwyr Du ac o dras Du gan gynnwys ein cymuned ehangach yn PDC.

"Mae hefyd yn gyfle i drafod y ffyrdd y gall pob un ohonom ennill mwy o wybodaeth a dealltwriaeth er mwyn meithrin amgylchedd cynhwysol a gwrth-hiliol yn PDC."

Vida Greaux, Cadeirydd Rhwydwaith Staff BME a William Callaway, Cadeirydd Grŵp Llywio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

DIGWYDDIADAU

YMCHWIL YN PDC

EIN CYMUNED PDC

DARLLEN AMRYWIOL A RHESTRAU CHWARAE

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Prifysgol De Cymru wedi creu Hanes Pobl Dduon a rhestrau darllen a chwarae amrywiol.

ADNODDAU