“Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn digwydd bob mis Hydref ac rydym yn falch o fod yn ei gefnogi. Rydym am i PDC fod yn gymuned gynhwysol - un lle mae pawb yn cael eu croesawu ac yn cael eu gwerthfawrogi.

"Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn gyfle i gydnabod treftadaeth a diwylliant, cyfraniad a chyflawniadau ein myfyrwyr, cydweithwyr, cyn-fyfyrwyr Du ac o dras Du gan gynnwys ein cymuned ehangach yn PDC.

"Mae hefyd yn gyfle i drafod y ffyrdd y gall pob un ohonom ennill mwy o wybodaeth a dealltwriaeth er mwyn meithrin amgylchedd cynhwysol a gwrth-hiliol yn PDC."

Vida Greaux, Cadeirydd Rhwydwaith Staff BME a William Callaway, Cadeirydd Grŵp Llywio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Digwyddiadau

YMCHWIL YN PDC

Ymchwil yn PDC | Yr Athro Florence Ayisi, Ffilm ddogfen

Mae gwneuthurwr ffilmiau o Brifysgol De Cymru sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi’i enwebu am Oscar yn arwain y ffordd o ran cael effaith drwy ffilm. 

Mae Florence Ayisi yn Athro Ffilm Ddogfennol Ryngwladol yn PDC lle mae'n addysgu ffilm ddogfennol ac yn ymgymryd ag ymchwil trwy ffilm.

Mae ei ffilmiau wedi ennill nifer o wobrau rhyngwladol o fri ac yn cael eu sgrinio ledled y byd. Dechreuodd yr Athro Ayisi wneud ffilmiau fel ffordd o dynnu sylw at storïau o'i mamwlad, Cameroon, herio stereoteipiau a dad-drefedigaethu syniadau am 

Affrica trwy ganolbwyntio ar y pethau cadarnhaol i ddod â phersbectifau a newidiadau newydd mewn agweddau cymdeithasol. Mae ‘The Bronze Men of Cameroon’ sydd wedi ennill sawl gwobr yn bortread personol o gymuned o grefftwyr efydd yn Foumban, 'Dinas y Celfyddydau'

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/...

Ymchwil i Gymru a Chaethwasiaeth yr Iwerydd: Unioni Amnesia Hanesyddol

Mae gwaith gan yr hanesydd o PDC, yr Athro Chris Evans, ar hanes cudd Cymru a chaethwasiaeth yr Iwerydd yn effeithio ar y ffordd mae cyrff cyhoeddus ac artistiaid creadigol yn ymdrin â gorffennol anodd, nad yw pawb yn cytuno yn ei gylch. 

Mae gan Evans ddiddordeb yn y berthynas rhwng caethwasiaeth yr Iwerydd a datblygiad diwydiannol yn Ewrop, gyda ffocws arbennig ar ddiwydiant Cymru.

Am y tro cyntaf erioed, datgelodd ei lyfr, Slave Wales: The Welsh and Atlantic Slavery, 1660-1850 (2010), arwyddocâd gwlân o Gymru yng nghaethwasiaeth yr Iwerydd rhwng y 1680au a'r 1840au. Gan ddefnyddio deunydd o archifau Prydain a'r Unol Daleithiau, llwyddodd Evans i ddangos sut roedd ffabrig o Gymru (i) yn cael ei gyfnewid am gaethweision ar arfordir Guinea, a (ii), yn bwysicach, yn cael ei werthu’n ofnadwy o helaeth i blanhigwyr yn y Caribî a Gogledd America. Yno, wedi ei farchnata fel "Negro Cloth", defnyddiwyd gwlân o Gymru i ddilladu gweithwyr caeth.

https://www.southwales.ac.uk/research/
https://history.research.southwales.a...

Effaith Ymchwil PDC | Cymru a Chaethwasiaeth yr Iwerydd: Unioni Amnesia Hanesyddol

EIN CYMUNED PDC

EIN HENTREPRENEURIAID PDC

Dywedodd Richie Turner, Rheolwr Deorfa: “Fel Rheolwr Deorfa Startup Stiwdios Sefydlu  PDC, a hefyd un o Hyrwyddwyr y Siarter Cydraddoldeb Hiliol, rwy’n falch iawn ein bod yn gallu cynnwys pedwar o’n hentrepreneuriaid graddedig Du ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon.

“Maen nhw i gyd yn fodelau rôl gwych ac maen nhw i gyd yn rhedeg cwmnïau newydd hynod arloesol ar draws De Cymru. Gobeithio y cewch eich ysbrydoli gan eu storïau.”

Mae Victor Ojabo yn gyn-fyfyriwr PDC, yn entrepreneur ac yn sylfaenydd NDT De Cymru, sydd wedi gweithio gyda’r Stwidio Sefydlu PDC. 

Mae Youmna Mouhamad yn entrepreneur ac yn sylfaenydd Nyfasi, sydd wedi gweithio gyda’r Stiwdio Sefydlu PDC. 

Mae Nnamdi Omeh yn entrepreneur ac yn sylfaenydd VIEW Guide, sydd wedi gweithio gyda’r Stiwdio Sefydlu PDC.

Mae Mitchell Eboigbe yn entrepreneur ac yn sylfaenydd Geospecial Environmental Solutions, sydd wedi gweithio gyda’r Stiwdio Sefydlu PDC.

DARLLEN AMRYWIOL A RHESTRAU CHWARAE

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Prifysgol De Cymru wedi creu Hanes Pobl Dduon a rhestrau darllen a chwarae amrywiol.

ADNODDAU