E-bost: [email protected]

Ffôn: 01443 482845

Gwasanaethau Llety

Accommodation Lodge

Prifysgol De Cymru

Pontypridd

CF37 1DL

Mae'r Gwasanaethau Llety wedi eu lleoli o fewn Llys Morgannwg ar ben y campws.

Oriau agor yw rhwng 9.00am a 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 9.00am a 4.30pm ddydd Gwener. Am yr ychydig wythnosau cyntaf ym mis Medi mae'r swyddfa ar agor ar benwythnosau a than 6.00pm yn ystod yr wythnos.

Mae'r dderbynfa Gwasanaethau Llety ar agor 24-awr y dydd 365 diwrnod y flwyddyn ar gyfer argyfyngau.

Treforest Halls of Residence Student Accommodation