Cysylltu â ni

Icon: Campus MapPrifysgol De Cymru
CF37 1DL
Pontypridd

Ffôn: 03455 76 01 01 

Lleoliad ein Campysau 

Cyfeirlyfr Staff

Gallwch gysylltu â’r Brifysgol yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

You can contact the University in Welsh or English.

ATRiuM Building at the Cardiff Campus

Other numbers and links

Rhifau a Dolenni eraill

Ymholiadau cyffredinol

03455 76 01 01 


Llety

01443 482044 

accommodation@southwales.ac.uk

Gwefan


Mynediadau os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio yma

03455 76 77 78


Ffacs:
+44 (0)1443 654050 

Ebostiwch y Tîm Mynediadau


Gyrfaoedd

careers@southwales.ac.uk


Tystysgrifau – newydd, cadarnhad o wobrau a chopïau o dystysgrifau

aau@southwales.ac.uk


Cyfleusterau Cynadledda a Digwyddiadau

01443 482002

events@southwales.ac.uk


Ystadau

03455 76 01 01


Arholiadau

exams@southwales.ac.uk


Cysylltu â'r Cyfadrannau

03455 76 01 01


Ffioedd - Ffioedd ar gyfer cyrsiau penodol neu i drafod opsiynau talu.

revenue@southwales.ac.uk


Rhyddid Gwybodaeth

freedomofinformation@southwales.ac.uk


Seremonïau Graddio

graduation@southwales.ac.uk


IT Customer Support 

01443 482882


Swyddi

hradministration@southwales.ac.uk 

01443 483244


Geirda ar gyfer swyddi i gyn-fyfyrwyr / myfyrwyr presennol

03455 76 01 01


Gwasanaethau Llyfrgell

Gwefan


Arian

money@southwales.ac.uk 


Ymholiadau Diwrnodau Agored

Ffurflen Gyswllt

03455 76 77 78

Ffacs:

+44 (0)1443 654050

Ebost

Gwefan


Ymholiadau'r Wasg

03455 76 06 03 

(Allan o oriau swyddfa 07736 660 538)


Ymholiadau nad ydynt yn rhai brys: press@southwales.ac.uk

Gwefan


Ymholiadau Ymchwil

gro@southwales.ac.uk


Chwaraeon

Parc Chwaraeon:  01443 654747

Canolfan Chwaraeon Trefforest: 01443 482681

Canolfan Chwaraeon Caerllion: 01633 432933


Cymorth Myfyrwyr

03455 76 01 01


Undeb y Myfyrwyr

studunion@southwales.ac.uk