Ymholiadau Cwrs

Oes gennych chi gwestiwn am gwrs ym Mhrifysgol De Cymru ond heb wneud cais eto?

Croesewir galwadau yn Gymraeg a Saesneg.

Ffon

Myfyrwyr y DU: 

03455 76 77 78 

Myfyrwyr Rhyngwladol a'r UE:

01443 654450

Sgwrs Fyw

Sgwrsiwch â'n tîm ymholiadau: 

Sgwrs Fyw

Sgwrsio gyda staff a myfyrwyr:

Unibuddy

Email Icon

Ebost

Myfyrwyr y DU:

[email protected]

Myfyrwyr Rhyngwladol ac UE:

[email protected]

Form Icon

Ffurflen Ymholiad

Anfon neges:

Gwnewch Ymholiad

Course Enquiries


Ymholiadau cais

Oes gennych chi gwestiwn am eich cais?

Email Icon

Ebost

Myfyrwyr y DU: [email protected]

Myfyrwyr Rhyngwladol a'r UE: [email protected]

Application Enquiries


Gwasanaethau Prifysgol

Ffoniwch ein switsfwrdd i gael eich cyfeirio at wasanaeth penodol:

Croesewir galwadau yn Gymraeg a Saesneg.

University Services

Llety

Ffôn: 01443 482044

E-bost: [email protected]

Gwefan: https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/bywyd-myfyrwyr/llety-cymraeg/Derbyniadau - DU

Os oes gennych ymholiad am eich cais:

E-bost: [email protected]Derbyniadau - Rhyngwladol a'r UE:

Os oes gennych ymholiad am eich cais:

E-bost: [email protected]Cysylltiadau Alumni a Datblygiad

E-bost: [email protected]

Gwefan: https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/alumni/Gyrfaoedd

Gwefan: https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaoedd/Tystysgrifau

Newydd, cadarnhad o wobrau a chopïau o dystysgrifau

Gwefan: https://academicregistry.southwales.ac.uk/cofrestrfa-academaidd/past-student-services-alumni_w/Cyfleusterau Cynadledda a Digwyddiadau

Ffôn: 01443 482002

E-bost: [email protected]Ymholiadau Cwrs - DU

Ffôn: 03455 76 77 78

E-bost: [email protected]Ymholiadau Cyrsiau - Rhyngwladol a'r UE

Ffôn: +44(0)1443 654450

Ebost:

[email protected]Ystadau

Ffôn: 03455 76 01 01

Gwefan: https://estates.southwales.ac.uk/cymraeg/Arholiadau

E-bost: [email protected]Cysylltu â'r Cyfadrannau

Ffôn: 03455 76 01 01Ffioedd

Ffioedd ar gyfer cyrsiau penodol neu i drafod opsiynau talu.

E-bost: [email protected]Rhyddid Gwybodaeth

E-bost: [email protected]Seremonïau Graddio

Gwefan: https://registry.southwales.ac.uk/academic-registry/graddio/

Mewnfudo a Chyngor Rhyngwladol

Ffôn: 01443 482083

E-bost: [email protected]Cymorth TGCh i Gwsmeriaid

Ffôn: 01443 482882

Gellir datrys y rhan fwyaf o ymholiadau myfyrwyr newydd trwy edrych ar ein tudalennau Cychwyn Arni, lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth am amserlenni sefydlu, ymrestru a llawer mwy.Swyddi

Ffôn: 01443 483244

E-bost: [email protected] Geirda ar gyfer swyddi i gyn-fyfyrwyr / myfyrwyr presennol

Ffôn: 03455 76 01 01Gwasanaethau Llyfrgell

Gwefan: https://library.southwales.ac.uk/llyfrgell/Arian

E-bost: [email protected] 

E-bost: [email protected]Ymholiadau Diwrnodau Agored

Ffôn:

03455 76 77 78 ar gyfer myfyrwyr DU

+44(0)1443 654450 ar gyfer myfyrwyr o'r UE

Gwefan: https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/diwrnodau-agored/Ymholiadau Ymchwil Ôl-raddedig

E-bost: [email protected]

Gwefan: https://gradschool.southwales.ac.uk/graduate-school/Ymholiadau'r Wasg

Ffôn: 03455 76 06 03

Ffôn: 07736 660 538 (Allan o oriau swyddfa yn unig)


E-bost: [email protected] (Ymholiadau nad ydynt yn rhai brys)

Gwefan: https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/newyddion/Ymholiadau Ymchwil

E-bost: [email protected]


Chwaraeon

Parc Chwaraeon

Ffôn: 01443 654747

Canolfan Chwaraeon Trefforest

Ffôn: 01443 482681Cyfeirlyfr Staff

Gwefan: https://staffdirectory.southwales.ac.uk/#cyCymorth Myfyrwyr

Ffôn: 03455 76 01 01Undeb y Myfyrwyr

E-bost: [email protected]

Gwefan: https://www.uswsu.com/


Cyrraedd Yma


Cyfryngau cymdeithasol