Icon: Campus MapPrifysgol De Cymru
CF37 1DL
Pontypridd

Ffôn: 03455 76 01 01 

Lleoliad ein Campysau 

Cyfeirlyfr Staff

Gallwch gysylltu â’r Brifysgol yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

Glyntaff7474

Rhifau ffôn a chysylltiadau

Ymholiadau cyffredinol

03455 76 01 01 


Llety

01443 482044 

[email protected]

Gwefan


Derbyniadau - DU

Os oes gennych ymholiad am eich cais:

[email protected]


Derbyniadau Rhyngwladol a'r UE:

Os oes gennych ymholiad am eich cais:

[email protected]


Ymholiadau Cyrsiau - DU

E-bost: [email protected]

Ffôn: 03455 76 77 78


Ymholiadau - Rhyngwladol a'r UE

Ffôn: +44(0)1443 654450

E-bost:

[email protected] ar gyfer ymholiadau israddedig

[email protected] ar gyfer ymholiadau ôl-raddedig


Gyrfaoedd

Gwefan


Tystysgrifau – newydd, cadarnhad o wobrau a chopïau o dystysgrifau

[email protected]


Cyfleusterau Cynadledda a Digwyddiadau

01443 482002

[email protected]


Ystadau

03455 76 01 01


Arholiadau

[email protected]


Cysylltu â'r Cyfadrannau

03455 76 01 01


Ffioedd - Ffioedd ar gyfer cyrsiau penodol neu i drafod opsiynau talu.

[email protected]


Rhyddid Gwybodaeth

[email protected]


Seremonïau Graddio

[email protected]


Cymorth TGCh i Gwsmeriaid

01443 482882


Swyddi

[email protected] 

01443 483244


Geirda ar gyfer swyddi i gyn-fyfyrwyr / myfyrwyr presennol

03455 76 01 01


Gwasanaethau Llyfrgell

Gwefan


Arian

[email protected] 

[email protected]


Ymholiadau Diwrnodau Agored

03455 76 77 78

+44(0)1443 654450 o'r UE

Gwefan


Ymholiadau Ymchwil Ôl-raddedig

[email protected]

Gwefan


Ymholiadau'r Wasg

03455 76 06 03 

(Allan o oriau swyddfa 07736 660 538)


Ymholiadau nad ydynt yn rhai brys: [email protected]

Gwefan


Ymholiadau Ymchwil

[email protected]


Chwaraeon

Parc Chwaraeon:  01443 654747

Canolfan Chwaraeon Trefforest: 01443 482681

Canolfan Chwaraeon Caerllion: 01633 432933


Cymorth Myfyrwyr

03455 76 01 01


Undeb y Myfyrwyr

[email protected]