Cymraeg

Prifysgol De Cymru

Gyda champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd, cewch chi fwynhau popeth sydd gan dde Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant dinesig, traethau godidog a chefn gwlad perffaith.

Mae'ch gyrfa yn flaenoriaeth yn PDC, ac mae cyflogadwyedd wrth galon popeth yr ydym yn ei wneud. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau y byddwch yn barod ar gyfer gyrfa lewyrchus ar ôl i chi raddio.

Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd neu astudiaeth bellach yn ystod y chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2016/17).

Cyrsiau

Graddau israddedig ac ôl-raddedig o Animeiddio i Beirianneg Awyrenegol