Gwell yfory heddiw

Dod o hyd i gwrs:

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydyn ni'n creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory, sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd a llwyddo. Dewch o hyd i gwrs clirio gan ddefnyddio'r bar chwilio isod neu edrychwch ar bob cwrs.


IS-RADDEDIG

Undergraduate Courses

Gradd i'r byd go iawn. Mae cyrsiau israddedig ar gyfer dechreuwyr newydd i'r brifysgol.

ÔL-RADDEDIG

Postgraduate Courses

Ennill cymwysterau pellach, meithrin sgiliau, a gwella rhagolygon gyrfa. Meistrolwch eich yfory.

PRENTISIAETHAU

Apprenticeships

Dysgu ac ennill arian. Gweithio gyda chyflogwr, dysgu sgiliau newydd ac ennill gradd yn y broses.

Rhyngwladol

International Student Guidance

Darganfod beth sy'n ein gosod ar wahân i eraill a pham mae cymaint yn ymuno â'r #TeuluPDC.


Lleoliadau

Explore Our Campus Locations

Mae PDC mewn rhan eithriadol o'r DU, gyda bywyd dinas, mynyddoedd ac arfordir. Gyda champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Pontypridd, gallwch fwynhau popeth sydd gan dde Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant y ddinas, traethau syfrdanol a chefn gwlad syfrdanol.

Bywyd Myfyrwyr

Student Life at USW

Mae PDC yn gartref i gymuned o fyfyrwyr groesawgar. P'un a ydych chi newydd orffen eich Safon Uwch, rydych chi'n dychwelyd i addysg i ddatblygu'ch gyrfa, neu os ydych chi'n ymgymryd â phrosiect ymchwil, fe welwch bobl fel chi, sy'n rhannu eich diddordebau a'ch cymhellion.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Careers and Employability at USW

Mae cyflogadwyedd mor bwysig fel ein bod wedi ei wneud yn rhan o'n holl gyrsiau. Byddwch yn gweithio ar brosiectau ac o fewn cyfleusterau sy'n seiliedig ar arferion gwaith, ac yn cael cyfle i ymgymryd â phrofiad gwaith. Mae ein gwasanaeth gyrfaoedd yma i helpu gyda CVs, cyfweliadau, ac i'ch cysylltu â chyflogwyr byd-eang.

Llety

Accommodation Options at USW

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei ddysgu. P'un a ydych am fyw ar y campws neu yn y ddinas, mae gennym lawer o opsiynau llety a byddwn yn eich helpu i deimlo'n gartrefol. Mae byw mewn neuaddau myfyrwyr yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd, ond rydym hefyd yn cynnig llety i'r sector preifat.


DIWRNOD AGORED AR-CAMPWS

Ble: Caerdydd, Pontypridd, Casnewydd

Pryd: Dydd Sadwrn 16eg Hydref 2021

DIWRNOD AGORED AR-LEIN

Ble: Ar-lein

Pryd: Dydd Sadwrn 22ain Ionawr 2022

DIGWYDDIADAU AR Y GALW

Ble: Ar-lein

Pryd: Ar-alw


Ceisio

Apply to USW

Yn barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i'r #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Cyrsiau

Find A Course

Darganfyddwch yr ystod o gyrsiau rydyn ni'n eu cynnig yn PDC a dewch o hyd i'ch yfory, heddiw.

Pam PDC

Why Choose USW

Darganfod beth sy'n ein gosod ar wahân i eraill a pham mae cymaint yn ymuno â'r #TeuluPDC.

Sgwrsio

Chat with us

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydyn ni yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau.

Diwrnodau Agored

Open Days

Archwiliwch ein campysau a darganfod dinasoedd bywiog Caerdydd, Casnewydd a Pontypridd.

Ffioedd a Chyllid

Fees and Funding

Mae opsiynau cyllido a chymorth ariannol ar gael i helpu i ariannu eich astudiaeth a'ch costau byw.

UNDEB MYFYRWYR

Student Union

Mae undeb y myfyrwyr yn bodoli i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau posib wrth astudio yn PDC.

ymchwil yn pdc

Research at USW

Mae ymchwil PDC yn gwneud gwahaniaeth yn y byd go iawn, yn newid bywydau a'n byd er gwell.