galw clirio nawr: 03455 76 06 06

DOD O HYD I GWRS GLIRIO

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn feiddgar, yn annibynnol ac yn cyflawni eich potensial. Mae gennym gampysau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Pontypridd a Dubai - gyda 95% o'n graddedigion yn gweithio neu'n astudio o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).

DECHREUWCH NAWR