Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn feiddgar, yn annibynnol ac yn cyflawni eich potensial. 

Gyda champysau ym Mhontypridd, Caerdydd a Chasnewydd, cei di fwynhau popeth mae de Cymru yn ei gynnig – o fywyd a diwylliant y ddinas i draethau trawiadol a chefn gwlad godidog.

Lle croesawgar i astudio yw de Cymru ac mae ein myfyrwyr yn mwynhau’r awyrgylch cyfeillgar yn PDC. Mae’n hawdd teithio i bob campws mewn car, ar y trên neu awyren, felly fyddi di byth yn rhy bell o’r cartref.

Mae 95% o'n graddedigion yn gweithio neu'n astudio o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).

Degree App

Mae prentisiaethau gradd yn ffordd wych i fyfyrwyr gael profiad gwaith yn y byd go iawn ac i gyflogwyr lenwi bylchau sgiliau. Gan gyfuno addysg uwch a phrofiad gwaith yn y byd go iawn, mae cyflogwyr, prifysgolion a chyrff proffesiynol yn dylunio prentisiaethau gradd yn benodol ar gyfer y ddau grŵp (myfyrwyr a chyflogwyr) er mwyn cael buddion enfawr o'i gilydd.

Network75

Mae Network75 yn llwybr gwaith ac astudio cyfun i raddau. Mae israddedigion yn cymhwyso eu gwybodaeth academaidd i waith bywyd go iawn o fewn cwmni cynnal. Mae hyfforddeion Network75 yn cael cyfle i ennill gwybodaeth academaidd a phrofiad ymarferol, gan eu gwneud yn raddedigion barod am ddiwydiant.