Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn feiddgar, yn annibynnol ac yn cyflawni eich potensial. 

Gyda champysau ym Mhontypridd, Caerdydd a Chasnewydd, cei di fwynhau popeth mae de Cymru yn ei gynnig – o fywyd a diwylliant y ddinas i draethau trawiadol a chefn gwlad godidog.

Lle croesawgar i astudio yw de Cymru ac mae ein myfyrwyr yn mwynhau’r awyrgylch cyfeillgar yn PDC. Mae’n hawdd teithio i bob campws mewn car, ar y trên neu awyren, felly fyddi di byth yn rhy bell o’r cartref.

Mae 95% o'n graddedigion yn gweithio neu'n astudio o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).

Newyddion

Mae myfyriwr o Brifysgol De Cymru wedi ennill Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2019 gyda’r band Adwaith. Cipiodd Adwaith y brif wobr am yr albwm, Melyn, yn ystod seremoni wobrwyo yn y Gyfnewidfa Lo, nos Fercher 27 Tachwedd.

Dywedodd Lucy Squire, Rheolwr Pwnc Academaidd Cerddoriaeth a Sain Prifysgol De Cymru: “Rydym ni’n falch iawn o gyflawniad Hollie Singer, sy’n fyfyriwr ail flwyddyn ar gwrs BA Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol, a’i band, Adwaith, am ennill Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2019 am yr albwm, Melyn. 

Daeth y cyhoeddiad wythnos yn unig ar ôl i Adwaith chwarae yng ngŵyl M For Montreal yng Nghanada. Wrth dderbyn y wobr, dywedodd y band: “Anghredadwy! Diolch i bawb sydd wedi prynu’r albwm ac i bawb sydd wedi ein helpu ni a’n cefnogi ni.”

Adwaith win Welsh Music Prize 2019
degree apprentice

PRENTISIAETHAU GRADD


Mae prentisiaethau gradd yn ffordd wych i fyfyrwyr gael profiad gwaith yn y byd go iawn ac i gyflogwyr lenwi bylchau sgiliau. 

Gan gyfuno dysg addysg uwch a phrofiad gwaith yn y byd go iawn, mae cyflogwyr, prifysgolion a chyrff proffesiynol yn dylunio prentisiaethau gradd yn benodol ar gyfer y ddau grŵp (myfyrwyr a chyflogwyr) er mwyn cael buddion enfawr o'i gilydd. 

I fyfyrwyr, mae'n gyfle i gael profiad o'r byd gwaith, i ennill cyflog, i ddysgu eu crefft ac i gymryd y cam cyntaf yn eu dewis yrfa.