Gwell yfory heddiw

DARGANFYDDA DY YFORY

PORI CYRSIAU PDC


Diwrnod Agored - test

DIWRNODAU AGORED AR-LEIN A DIGWYDDIADAU BYW

Dewch i gael blas ar sut beth yw astudio yn PDC gyda'n Diwrnodau Agored Ar-lein a'n Digwyddiadau Byw.

Mae'n rhaid i chi aros gartref, ond nid yw hynny'n golygu bod rhaid i chi ohirio'ch dyfodol hefyd. Rydyn ni wedi symud ein Diwrnod Agored ar-lein er mwyn i chi allu darganfod y cyfleoedd sy'n aros amdanoch chi ym Mhrifysgol De Cymru.


DIGWYDDIADAU CROESO I FYFYRWYR NEWYDD

Mae'r wythnosau cyntaf yn amser cyffrous; cyfle i wneud ffrindiau newydd, tanio diddordebau newydd a gwneud atgofion bythgofiadwy ar hyd y ffordd.

Rydym wedi ymestyn ein rhaglen Digwyddiadau Croeso i roi amser i'n myfyrwyr newydd wneud ffrindiau a setlo i mewn i gymuned USW.


Helpu ffoaduriaid yng Nghymru i gyflawni eu potensial

Cysylltu cyfergyd â dementiaAilgylchu nwyon gwastraff diwydiannol i ddiwallu anghenion ynni

Straeon digidol yn trawsnewid polisïau trais domestig


yr undeb - gwefan Cymraeg

O gymdeithasau a digwyddiadau i ymgyrchoedd ac ymchwil, mae ein hundeb myfyrwyr yn ganolog i'ch profiad fel myfyriwr.