Gwell yfory heddiw: 03455 76 06 06

Dod o hyd i gwrs:

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydyn ni'n creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory, sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd a llwyddo. Dewch o hyd i gwrs clirio gan ddefnyddio'r bar chwilio isod neu edrychwch ar bob cwrs.

Dewch i ddiwrnod agored:

Mae Diwrnod Agored yn ffordd ddelfrydol o brofi sut brofiad yw astudio yn PDC. Dewch i archwilio'r campws, dod o hyd i'ch cwrs perffaith, siarad â myfyrwyr a darlithwyr a llawer mwy.

Ein digwyddiadau nesaf yw:

Ar-lein - dydd Sadwrn 11eg Medi

Ar y campws - dydd Sadwrn 16eg Hydref


Diwrnod Agored - test

DIWRNODAU AGORED AR-LEIN A DIGWYDDIADAU BYW

Dewch i gael blas ar sut beth yw astudio yn PDC gyda'n Diwrnodau Agored Ar-lein a'n Digwyddiadau Byw.

Mae'n rhaid i chi aros gartref, ond nid yw hynny'n golygu bod rhaid i chi ohirio'ch dyfodol hefyd. Rydyn ni wedi symud ein Diwrnod Agored ar-lein er mwyn i chi allu darganfod y cyfleoedd sy'n aros amdanoch chi ym Mhrifysgol De Cymru.


DIGWYDDIADAU CROESO I FYFYRWYR NEWYDD

Mae'r wythnosau cyntaf yn amser cyffrous; cyfle i wneud ffrindiau newydd, tanio diddordebau newydd a gwneud atgofion bythgofiadwy ar hyd y ffordd.

Rydym wedi ymestyn ein rhaglen Digwyddiadau Croeso i roi amser i'n myfyrwyr newydd wneud ffrindiau a setlo i mewn i gymuned USW.


Ymchwil i mewn i ddynladdiad ac ymchwil dynladdiad

Ymchwil i Gyferbyniadau sy'n Gysylltiedig â Chwaraeon

Mae ymchwil GIS yn gwella mynediad at wasanaethau canser symudol

Straeon digidol yn trawsnewid polisïau trais domestig


yr undeb - gwefan Cymraeg

O gymdeithasau a digwyddiadau i ymgyrchoedd ac ymchwil, mae ein hundeb myfyrwyr yn ganolog i'ch profiad fel myfyriwr.