Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn feiddgar, yn annibynnol ac yn cyflawni eich potensial. Mae gennym gampysau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Pontypridd a Dubai - gyda 95% o'n graddedigion yn gweithio neu'n astudio o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).


CROESO I PDC

ASTUDIO YN DE CYMRU

Rhan arbennig o’r DU gyda bywyd dinesig, cefn gwlad a’r arfordir, yw de Cymru.

Lle croesawgar i astudio yw de Cymru ac mae ein myfyrwyr yn mwynhau’r awyrgylch cyfeillgar yn PDC. Mae’n hawdd teithio i bob campws mewn car, ar y trên neu awyren, felly fyddi di byth yn rhy bell o’r cartref.

Gyda champysau ym Mhontypridd, Caerdydd a Chasnewydd, cei di fwynhau popeth mae de Cymru yn ei gynnig – o fywyd a diwylliant y ddinas i draethau trawiadol a chefn gwlad godidog.