galw clirio nawr: 03455 76 06 06

DOD O HYD I GWRS GLIRIO

Ffoniwch ein llinell Glirio i wneud cais, neu anfonwch neges atom ar WhatsApp, Facebook, Twitter neu Live Chat!

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn feiddgar, yn annibynnol ac yn cyflawni eich potensial. Mae gennym gampysau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Pontypridd a Dubai - gyda 95% o'n graddedigion yn gweithio neu'n astudio o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).


Sicrwydd o lety ar gyfer ymgeiswyr Clirio*

*Bydd sicrwydd o lety ar gyfer ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy Clirio yn 2019, ar gyfer blwyddyn gyntaf eu hastudiaethau. Bydd y llety naill ai yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol ym Mhontypridd, neu gydag un o'n partneriaid llety preifat yng Nghaerdydd neu Gasnewydd. Pe bydd yr holl ystafelloedd yn y Neuaddau'n llawn, byddwn yn cefnogi myfyrwyr i ddod o hyd i lety yn y sector preifat.

DECHREUWCH NAWR