Cymraeg

Prifysgol De Cymru

Gyda champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd, cewch chi fwynhau popeth sydd gan dde Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant dinesig, traethau godidog a chefn gwlad perffaith.

Mae'ch gyrfa yn flaenoriaeth yn PDC gyda 95% o'n graddedigion mewn swydd neu astudiaeth bellach yn ystod y chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2016/17).

Dod o hyd i gwrs

Cyrsiau Israddedig ac Ôl-raddedig o Ddrama i Wyddorau’r Heddlu