Cyngor Clirio: 03455 76 06 06

DOD O HYD I GWRS TRWY GLIRIO

View Courses In Clearing

Mae lleoedd cwrs ar gael o hyd. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory, sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd a llwyddo.                                                                    

DIWRNODAU AGORED A DIGWYDDIADAU CLIRIO

Clearing Open Days and Events

Ymunwch â ni ar-lein (18 Awst) neu ar y campws (20 Awst a 25 Awst) i gael blas ar fywyd ym Mhrifysgol De Cymru. Gofynnwch gwestiynau, cwrdd â staff a myfyrwyr, ac archwilio'r lle y byddwch chi'n ei alw'n gartref.

Angen Cymorth Neu Gyngor?

Talk To Us For Help and Advice

Wedi newid cynlluniau? Wedi drysu ynghylch Clirio neu angen cymorth i wneud cais? Ffoniwch ni, e-bostiwch ni neu siaradwch â ni trwy SgwrsFyw. Rydyn ni yma i'ch helpu chi i gael y cwrs rydych chi ei eisiau o fis Medi ymlaen.

IS-RADDEDIG

Undergraduate Courses

Gradd i'r byd go iawn. Mae cyrsiau israddedig ar gyfer dechreuwyr newydd i'r brifysgol.

ÔL-RADDEDIG

Postgraduate Courses

Ennill cymwysterau pellach, meithrin sgiliau, a gwella rhagolygon gyrfa. Meistrolwch eich yfory.

PRENTISIAETHAU

Apprenticeships

Dysgu ac ennill arian. Gweithio gyda chyflogwr, dysgu sgiliau newydd ac ennill gradd yn y broses.

Rhyngwladol

International Student Guidance

Darganfod beth sy'n ein gosod ar wahân i eraill a pham mae cymaint yn ymuno â'r #TeuluPDC.

Calendar

Digwyddiadau Rhithwir Lluosog - (Clirio)

Ymunwch â ni ar-lein am awgrymiadau, cyngor ac Holi ac Ateb. Mae'r pynciau'n cynnwys cyrsiau, bywyd myfyrwyr, arian myfyrwyr, cymorth, a'r broses Glirio.                                      

Calendar

Noson Agored Ar-lein (Clirio)

Pryd: Dydd Iau 18 Awst

Ble: Ar-lein

Amser: 4yp - 6yp                                                  

Calendar

Diwrnod Agored ar y Campws (Clirio)

Pryd: Dydd Sadwrn 20 Awst

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 12yp - 3yp

Calendar

Diwrnod Agored ar y Campws (Clirio)

Pryd: Dydd Iau 25 Awst

Ble: Campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd

Amser: 3yp - 6yp

Lleoliadau

Profi ac Archwilio De Cymru

Mae PDC mewn rhan eithriadol o'r DU, gyda bywyd dinas, mynyddoedd ac arfordir. Gyda champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Pontypridd, gallwch fwynhau popeth sydd gan dde Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant y ddinas, traethau syfrdanol a chefn gwlad syfrdanol.

Mae pob campws ar agor i chi beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso yma i chi bob amser.

Bywyd Myfyriwr

Cwrdd â phobl fel ti a dod yn ffrindiau am oes

student life

Mae PDC yn gartref i gymuned o fyfyrwyr groesawgar. P'un a ydych chi newydd orffen eich Safon Uwch, rydych chi'n dychwelyd i addysg i ddatblygu'ch gyrfa, neu os ydych chi'n ymgymryd â phrosiect ymchwil, fe welwch bobl fel chi, sy'n rhannu eich diddordebau a'ch cymhellion.

Llety

Dod o hyd i Gartef oddi Cartref

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei ddysgu. P'un a ydych am fyw ar y campws neu yn y ddinas, mae gennym lawer o opsiynau llety a byddwn yn eich helpu i deimlo'n gartrefol. Mae byw mewn neuaddau myfyrwyr yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd, ond rydym hefyd yn cynnig llety i'r sector preifat.

Gyrfaoedd

Dod yn Raddedig Cyflogadwy

careers

Mae cyflogadwyedd mor bwysig fel ein bod wedi ei wneud yn rhan o'n holl gyrsiau. Byddwch yn gweithio ar brosiectau ac o fewn cyfleusterau sy'n seiliedig ar arferion gwaith, ac yn cael cyfle i ymgymryd â phrofiad gwaith. Mae ein gwasanaeth gyrfaoedd yma i helpu gyda CVs, cyfweliadau, ac i'ch cysylltu â chyflogwyr byd-eang.


Gwneud cais i PDC

Apply to USW

Yn barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i'r #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Gweld ein Cyrsiau

Find A Course

Darganfyddwch yr ystod o gyrsiau rydyn ni'n eu cynnig yn PDC a dewch o hyd i'ch yfory, heddiw.

Diwrnodau Agored

Open Days Bloggers

Archwiliwch ein campysau a darganfod dinasoedd bywiog Caerdydd, Casnewydd a Pontypridd.

Sgwrsio gyda Staff/Myfyrwyr

Chat with us

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydyn ni yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau.

FFIOEDD A CHYLLID

UNDEB MYFYRWYR

ymchwil byd go iawn

Rhesymau i ddewis PDC?