Gwell Yfory, Heddiw

Dod o hyd i gwrs

View Courses In Clearing

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn cyflwyno cyrsiau a fydd yn newid bywydau a'n byd er gwell. Addysg yn ymarferol yw hon, nid theori yn unig.

WUSC AWARD BLACK7

Mae PDC yn falch o fod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Dewis Myfyrwyr What Uni (WUSCA) yn y categori Darlithwyr ac Ansawdd Addysgu.

Gwobrau Dewis Myfyrwyr What Uni (WUSCA) yw'r unig wobrau addysg uwch yn y DU y mae myfyrwyr yn pleidleisio drostynt yn unig.


Calendar

Noson Agored Ôl-raddedig

Pryd: 4 Medi 2024

Ble: Campysau Pontypridd, Caerdydd a Chasnewydd

Amser: 4yp-6yh

Calendar

Diwrnod Agored Israddedig

Pryd: 28 Medi 2024

Ble: Campysau Pontypridd, Caerdydd a Chasnewydd

Amser: 10yb-3yp


IS-RADDEDIG

Undergraduate Courses

Gradd i'r byd go iawn. Mae cyrsiau israddedig ar gyfer dechreuwyr newydd i'r brifysgol.

ÔL-RADDEDIG

Postgraduate Courses

Ennill cymwysterau pellach, meithrin sgiliau, a gwella rhagolygon gyrfa. Meistrolwch eich yfory.

PRENTISIAETHAU

Apprenticeships

Dysgu ac ennill arian. Gweithio gyda chyflogwr, dysgu sgiliau newydd ac ennill gradd yn y broses.

Rhyngwladol

International Student Guidance

Darganfod beth sy'n ein gosod ar wahân i eraill a pham mae cymaint yn ymuno â #TheuluPDC.


Lleoliadau

Profi ac Archwilio De Cymru

Mae PDC mewn rhan eithriadol o'r DU, gyda bywyd dinas, mynyddoedd ac arfordir. Gyda champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Pontypridd, gallwch fwynhau popeth sydd gan dde Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant y ddinas, traethau syfrdanol a chefn gwlad arbennig.

Mae pob campws ar agor i chi beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso yma i chi bob amser.

Bywyd Myfyriwr

Cwrdd â phobl fel chi a dod yn ffrindiau am oes

student life

Mae PDC yn gartref i gymuned o fyfyrwyr groesawgar. P'un a ydych chi newydd orffen eich Lefelau-A, rydych chi'n dychwelyd i addysg i ddatblygu'ch gyrfa, neu os ydych chi'n ymgymryd â phrosiect ymchwil, fe welwch bobl fel chi, sy'n rhannu eich diddordebau a'ch cymhellion.

Llety

Dod o hyd i Gartef oddi Cartref

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei ddysgu. P'un a ydych am fyw ar y campws neu yn y ddinas, mae gennym lawer o opsiynau llety a byddwn yn eich helpu i deimlo'n gartrefol. Mae byw mewn neuaddau myfyrwyr yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd, ond rydym hefyd yn cynnig llety i'r sector preifat.

Gyrfaoedd

Dod yn Raddedig Cyflogadwy

careers

Mae cyflogadwyedd mor bwysig fel ein bod wedi ei wneud yn rhan o'n holl gyrsiau. Byddwch yn gweithio ar brosiectau ac o fewn cyfleusterau sy'n seiliedig ar arferion gwaith, ac yn cael cyfle i ymgymryd â phrofiad gwaith. Mae ein gwasanaeth gyrfaoedd yma i helpu gyda CVs, cyfweliadau, ac i'ch cysylltu â chyflogwyr byd-eang.


Gwneud cais i PDC

Apply to USW

Yn barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i'r #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Gweld ein Cyrsiau

Find A Course

Darganfyddwch yr ystod o gyrsiau rydyn ni'n eu cynnig yn PDC a dewch o hyd i'ch yfory, heddiw.

Diwrnodau Agored

Open Days Bloggers

Archwiliwch ein campysau a darganfod dinasoedd bywiog Caerdydd, Casnewydd a Pontypridd.

Sgwrsio gyda Staff/Myfyrwyr

Chat with us

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydyn ni yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau.

FFIOEDD A CHYLLID

UNDEB MYFYRWYR

ymchwil byd go iawn

Rhesymau i ddewis PDC