survey-1

Ymhlith y deg uchaf yn y DU ar gyfer asesu Ffasiwn a Thecstilau (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

accredited

Rydym yn bartneriaid addysg gydag Wythnos Ffasiwn Caerdydd, gan ddarparu cyfleoedd cyffrous i’n myfyrwyr

global-links-to-employers.jpg

Cyfleoedd interniaeth mewn brandiau ffasiwn byd-eang sydd wedi cynnwys Ralph Lauren, Raeburn, L’Oreal, Glamour Magazine ac Wythnos Ffasiwn Graddedigion 

survey-1

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer addysgu ac asesu Ffasiwn a Thecstilau (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)


Graddau Ffasiwn

Dylunio ac Arwain Yfory

Mae graddau ffasiwn ym Mhrifysgol De Cymru yn archwilio ac yn meithrin y cysylltiad rhwng masnacholdeb a chreadigedd. Ein nod yw cynhyrchu graddedigion ffasiwn â gweledigaeth sy'n barod ar gyfer gyrfaoedd llwyddiannus yn y byd manwerthu a ffasiwn. Mae gan ein graddedigion y sgiliau a'r wybodaeth i ragori yn y diwydiant ffasiwn, ac rydym yn eu paratoi i ddod yn wynebau dylunio yn y dyfodol. 

Mae ein myfyrwyr wedi ennill gwobrau yn Wythnos Ffasiwn Graddedigion ers blynyddoedd lawer. 

Mae pob myfyriwr ffasiwn yn gweithio ar brosiectau ‘byw’ a chystadlaethau gyda brandiau ffasiwn, sy’n cael eu cefnogi gan ymweliadau diwydiant blynyddol. Bydd y cyfleoedd hyn yn eich helpu i gael y sylw mwyaf posibl mewn bywyd go iawn ym maes gwaith cyflym a chystadleuol ffasiwn, manwerthu a dylunio mewnol. 

Instagram: @uswfashiondesign@usw_fashion_marketing@usw_fashion_promotion

Cyfleoedd Gyrfa

Fashion career opps

Ym Mhrifysgol De Cymru mae gennym ni gysylltiadau anhygoel â'r diwydiant ffasiwn. Mae ein myfyrwyr yn gweithio ar brosiectau 'byw' gyda brandiau go iawn sydd wedi cynnwys rhai fel Next a Topshop. Mae llawer o'n myfyrwyr hefyd wedi ymgymryd ag interniaethau mewn brandiau ffasiwn gan gynnwys Vivienne Westwood a Harrods. 

Wythnos Ffasiwn Caerdydd

CFW logo

Rydym yn bartneriaid addysg gydag Wythnos Ffasiwn Caerdydd a byddwn yn cyflwyno Sioe Ffasiwn Ddigidol Gyntaf Cymru yn 2024 ar ein campws yng Nghaerdydd. Mae Wythnos Ffasiwn Caerdydd yn dathlu ffasiwn a manwerthu ac mae hefyd yn llwyfan i’n myfyrwyr arddangos eu prosiectau blwyddyn olaf. Gwahoddir partneriaid busnes, y cyfryngau a'r cyhoedd i fynychu'r digwyddiad wythnos o hyd a fydd yn cynnwys arddangosfeydd ffasiwn, sioeau ffasiwn a dathliadau.

Staff â Arbenigedd Byd-eang

Fashion staff

Mae gan ein staff flynyddoedd o brofiad byd-eang cyfunol a gwybodaeth ymarferol o'r diwydiant ffasiwn felly gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddwch mewn dwylo diogel gyda'n tîm sydd bob amser ar gael i roi arweiniad pan fyddwch ei angen. 


Cyrsiau Ffaswin

Dod o hyd i gwrs


Gwaith Myfyrwyr

Rhoi'r Sbotolau ar ein Myfyrwyr

Bob blwyddyn rydym yn cymryd amser i ddathlu gwaith ein myfyrwyr Cyfadran y Diwydiant Creadigol trwy ŵyl o'r enw 'Gradfest'. 

Mae’r ŵyl bwrpasol hon yn gartref i waith prosiect, blogiau, fideos, postiadau cymdeithasol a llawer mwy gan ein myfyrwyr Ffasiwn. 

Mae myfyrwyr o bob rhan o'r brifysgol yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith i'r llu ac i ymfalchïo mewn gwneud hynny. 

Edrychwch ar yr hyn y mae ein myfyrwyr wedi gweithio arno dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf trwy edrych ar dudalen gwefan Ffasiwn Gradfest 2022. 


Astudio yng Nghalon Caerdydd

Darganfod y 'Diff

Mae Caerdydd yn brifddinas fodern a fydd yn eich synnu. 

Dyma’r ddinas fawr sy’n tyfu gyflymaf yn y DU ac mae wedi bod yn amlddiwylliannol a chosmopolitaidd o’r cychwyn cyntaf. Yma, fe welwch ansawdd bywyd anhygoel, mwy o fannau gwyrdd y person nag unrhyw ddinas yn y DU, a phobl wych. 

Mae Caerdydd yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy’r DU hefyd, felly mae’n berffaith ar gyfer myfyrwyr sy’n brin o arian parod. Mae bob amser rhywbeth yn digwydd neu leoedd newydd i'w darganfod. O siopa a chwaraeon byw i gerddoriaeth, y celfyddydau a hanes, mae rhywbeth at ddant pawb a chwmni gwych. 

Mae Caerdydd yn ddinas myfyrwyr boblogaidd sy'n gwybod sut i fwynhau ei hun. Ble bynnag y byddwch chi'n troi, fe welwch chi rywle i fwyta, yfed neu ddawnsio'r noson i ffwrdd. 


Diwrnodau Agored

Profi PDC.

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.